BNPP

Antirevolutionaire Staatkunde

Ondertitel:
orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen
jan. 1947 (17, nr. 1): maandelijksch orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen
Categorie:
V
Verschenen:
okt. 1924-dec. 1977 (1, nr. 1-47, nr. 12)
niet verschenen in de periode nov. 1940-dec. 1946
Eigenaar:
Dr. Abraham Kuyperstichting
Uitgever:
J.H. Kok, Kampen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
V/VI
1947 (17): IV/V
Formaat:
B
Oplage:
dec. 1927 (4): 1556 abonnementen
dec. 1930 (7) : 1215 abonnementen
dec. 1938 (15): 924 abonnementen
Prijzen:
f 4,00 p/j
1947 (17): f 4,75 p/j
aug. 1956 (26, nr. 8): f 5,75 p/j
jan. 1971 (41): f 15,00 p/j, studenten: f 10,00 p/j
jan. 1977 (47): f 28,00 p/j, studenten: f 17,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
A. Anema: okt. 1924-nov. 1940 (1-16)
E.J. Beumer: okt. 1924-nov. 1940 (1- 16)
H. Colijn: okt. 1924-nov. 1940 (1-16)
H.A. Dambrink: okt. 1924-nov. 1940 (1-16)
H. Dooyeweerd: okt. 1924-1949 (1-19)
V.H. Rutgers: okt. 1924-nov. 1940 (1-16)
J. Schouten: okt. 1924-nov. 1940 (1-16)
J. Severijn: okt. 1924-1950 (1-20)
J.W. Noteboom: 1927-1952 (3-22)
J. Jongeleen: 1932-1939 (8-15)
G.H.J. van der Molen: 1947-1964 (17-34)
J. Schouten (voorzitter): 1947-1960 (17-30)
A.L. de Bruyne: 1947-1949 (17-19)
A.A.L. Rutgers: 1947-1955 (17-25)
E.P. Verkerk: 1947-1964 (17-34)
Th. A. Versteeg: 1947-1956 (17-26)
K. Groen (secretaris): 1947-1956 (17-26)
J.P.A. Mekkes: 1950-1956 (20-26)
J.H. Prins: 1950-1953 (20-23)
W.P. Berghuis: 1953-1961 (23-31)
H. Jonker: 1953-1959 (23-29)
W. Kremer: 1954-1956 (24-26)
M.C. Smit: 1956-1966 (26-36)
K. Groen: 1957-1964 (27-34)
J.H. Prins (secretaris): 1957-1967 (27-37)
B. van Smeden: 1957-1972 (27-41)
C.J. Verplanke: 1957-dec. 1977 (27-47, nr. 12)
W. Aantjes: 1960-dec. 1977 (30-47, nr. 12)
J. Schouten: 1961 (31)
W.P. Berghuis: 1962-dec. 1977 (32-47, nr. 12)
P.H. Kooijmans: 1965-aug. 1973 (35-43, nr. 8)
A. Troost: 1965-jan. 1974 (35-44, nr. 1)
W. Albeda: 1966-dec. 1977 (36-47, nr. 12)
W.C.D. Hoogendijk (secretaris): 1968-1969 (38-39)
J. Smallenbroek (vice-voorzitter): 1969-sep. 1974 (39-44, nr. 9)
P.J.A. Idenburg: 1969-dec. 1977 (39-47, nr. 12)
W.C.D. Hoogendijk: 1970-dec. 1977 (40-47, nr. 12)
J.G.H. Krajenbrink (secretaris): 1970-feb. 1974 (40-44, nr. 2)
H. Borstlap (secretaris): mrt. 1974-dec. 1977 (44, nr. 3-47, nr. 12)
A.M. Oostlander: sep. 1975-dec. 1977 (45, nr. 9/10-47, nr. 12)
J.H. Grosheide: mrt. 1976- dec. 1977 (46, nr. 3-47, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
in de jaargangen 4 en 6-15, als extra nummer, het jaarverslag van de Kuyperstichting over de jaren 1927 en 1929-1938
apr. 1935 ( 11): extra nummer ter nagedachtenis aan A.W.F. Idenburg
okt. 1937 (13, nr. 10): herdenking geboortejaar A. Kuyper
aug./sep. 1938 (14, nrs. 8/9): regeringsjubileum Wilhelmina
mei/jun. 1940 (16, nrs. 5/6): bezettingsnummer
sep. 1956 (26, nr. 9): na-verkiezingsnummer: waarom hebben wij verloren? Wat staat ons te doen?
jan. 1960 (30, nr. 1): publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
okt. 1961 (31, nr. 10): nagedachtenis P.S. Gerbrandy
feb. 1963 (33, nr. 2): reclametelevisie
jul. 1964 (34, nr. 7): partijbeleid na Schouten
feb. 1970 (40, nr. 2): conferentienummer program van actie 1971-1975
mrt. 1972 (42, nr. 3): onderwijs
mrt. 1973 (43, nr. 3): Europese christen-democratie
mei 1973 (43, nr. 5): Europa 2000, perspectieven voor een aanvaardbare toekomst
apr./mei 1974 (44, nr. 4/5): Dr. A. Kuyperstichting-oriëntatie 1974
okt. 1974 (44, nr. 10): mediabeleid
jul. 1975 (45, nr. 7): arjosnummer
Mei/jun. 1976 (46, nr. 5/6): herdenking 100e sterfdag mr. G. Groen van Prinsterer
nov. 1976 (46, nr. 11): sociaal-economische politiek, reacties op CDA-program en PPAC-advies
mrt. 1977 (47, nr. 3): ondernemersverantwoordelijkheid
mei/jun. 1977 (47, nr. 5/6): verkiezingsnummer, analyses kabinetsbeleid
Bibliografische gegevens:
va AR staatkunde in christen democratisch perspectief
het periodiek is voor het grootste deel ingebonden beschikbaar waardoor de nummering wegvalt
titelblad geeft inhoudsopgave met jaargang en pagina zonder periodieknummering
vanaf jan. 1971 (41, nr. 1) zijn weer losse nummers met alle gegevens beschikbaar
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-