BNPP

AR Staatkunde

Ondertitel:
in christen-democratisch perspectief
Categorie:
V
Verschenen:
jan./feb. 1978-okt./nov./dec 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 10/11/12)
Eigenaar:
Dr. A. Kuyperstichting
Uitgever:
J.H. Kok, Kampen
Drukker:
J.H. Kok, Kampen
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 40,00 p/j, studenten en jongeren: f 28,00 p/j, losse nummers: f 5,00 (dubbelnummers: f 10,00)
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
W.C.D. Hoogendijk (voorzitter): jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
J. Boersma : jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
P.J. Boukema: jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
P. de Haan: jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
J. de Jonge: jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
P.H. Kooijmans: jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
R.F.M. Lubbers: jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
A.M. Oostlander: jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
G. Puchinger: jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
H. van Ruller: jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
H. Borstlap (secretaris): jan. 1978-dec. 1980 (48, nr. 1/2-50, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
mrt./apr. 1979 (49, nr. 3/4): 100 jaar ARP
okt./nov./dec. 1980 (50, nr. 10-12): slotnummer
Bibliografische gegevens:
vv Antirevolutionaire Staatkunde, orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-