BNPP

ARJA

Ondertitel:
orgaan van de Anti-Revolutionaire Jongeren Actie
Categorie:
V
Verschenen:
dec. 1932-jul. 1940 (1, nr. 1-8, nr. 7)
Eigenaar:
hoofdbestuur van de ARJA
Uitgever:
De Graafschap, Aalten
sep. 1936 (5, nr. 1): drukkerij Libertas, Utrecht.
Drukker:
De Graafschap, Aalten
sep. 1936 (5, nr. 1): drukkerij Libertas, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Aalten
sep. 1936 (5, nr. 1): Utrecht
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
I
nov. 1933 (2, nr. 1): II
sep. 1939 (8, nr. 1): I
Formaat:
B
Oplage:
1932/1933 (1): 1600 abon.
1933/1934 (2): 2500 abon.
1934/1935 (3): 2271 abon.
1935/1936 (4): 2219 abon.
1936/1937 (5): 2044 abon.
1937/1938 (6): 1890 abon.
1938/1939 (7): 1704 abon.
Prijzen:
voor leden: f 0,75 p/j bij minstens 5 abonn. per club
niet-leden: f 0,90 p/j
losse nummers: f 0,10
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
C. Beekenkamp: jan. 1934-aug. 1936 (2, nr. 3/4-4, nr. 11/12)
J.H. Scheurer (eindredacteur): dec. 1932-dec. 1936 (1, nr. 1-4, nr. 11/12)
L.W.G. Scholten: nov. 1935-jul. 1940 (4, nr. 3-8, nr. 7)
Medewerkers:
alleen in het (laatste) nummer van jul. 1940 worden genoemd: J.A.H.J.S. Bruins Slot
K. Groen
J.H. Scheurer
J.C.D. Smeitink
J. van Wolferen
Speciale nummers:
sep. 1934 (3, nr. 1): toogdag-nummer
sep. 1935 (4, nr. 1): toogdagnummer
okt. 1935 (4, nr. 2) extra-nummer afscheid voorzitter J.H. Scheurer
sep. 1936 (5, nr. 1): toogdag-nummer
sep. 1937 (6, nr. 1): toogdag-nummer
sep. 1938 (7, nr. 1): toogdagnummer
sep. 1939 (8, nr. 1): mobilisatie-nummer
Bibliografische gegevens:
va Nederlandsche Gedachten, officieel orgaan ten dienste van de Antirevolutionaire Partij, haar propaganda- en haar ARJA-clubs
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-