BNPP

de Bada-Bode

Ondertitel:
orgaan van de zendings-vereeniging classis Deventer
Categorie:
III
Verschenen:
15 okt. 1916-jun./jul. 1942 (1, nr. 1-27, nr. 4)
Eigenaar:
zendingsvereeniging classis Deventer
Uitgever:
-
Drukker:
Drukkerij Stichting Hoenderloo
Plaats van Uitgave:
Deventer
Frequentie:
12 x p/j
jan./mrt. 1942 (27, nr. 2): 6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
15 dec. 1916 (1, nr. 3): f 0,60 p/j voor niet-leden, voor leden gratis
15 jul./aug. 1920 (4, nr. 10/11): f 1,00 p/j voor niet-leden
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
D.C. Goedhart (eindredacteur): 15 okt. 1916-15 jul. 1918 (1, nr. 1-2, nr. 10) en 15 mrt. 1921-15 sep. 1921 (5, nr. 6-5, nr. 12) en 15 aug. 1922-15 jun. 1924 (6, nr. 11-8, nr. 9)
W. Haspels (secretaris): 15 jan.1918-15 jul. 1918 (2, nr. 4-2, nr. 10)
A.H. Edelkoort (penningmeester): 15 jan. 1918-15 jul. 1918 (2, nr. 4-2, nr. 10)
A.H. Edelkoort (eindredacteur): 15 sep. 1919-15 feb. 1921 (3, nr. 12-5, nr. 5)
D.C. Goedhart (secretaris): 15 sep. 1919-15 feb. 1921 (3, nr. 12-5, nr. 5)
G.F. Gosejacob (penningmeester): 15 sep. 1919-15 sep. 1921 (3, nr. 12-5, nr. 12) en 15 okt. 1926-15 sep. 1929 (11, nr. 1-13, nr. 12)
J.L.F.A. de Jagher (secretaris): 15 mrt. 1921-15 mrt. 1932 (5, nr. 6-16, nr. 6)
J.F. Ossewaarde (eindredacteur): 15 nov. 1921-15 jul. 1922 (6, nr. 1/2-6, nr. 10)
V.E. Schaefer (2e secretaris): 15 nov. 1921-sep./okt. 1922 (6, nr. 1/2-6, nr. 12/ 7, nr. 1)
IJzerman (penningmeester): 15 nov. 1921-15 okt. 1923 (6, nr. 1/2-8, nr. 1)
J.H. Koeslag (2e secretaris): 15 nov. 1922-15 feb. 1931 (7, nr. 2-15, nr. 5)
H.K. Ter Haar (penningmeester): nov. 1923-15 sep. 1926 (8, nr. 2-10, nr. 12)
V.E. Schaefer (eindredacteur): jul./aug. 1924-15 sep. 1929 (8, nr. 10/11-13, nr. 12)
W.C. v.d. Mark (penningmeester): 15 okt. 1929-jun./jul. 1942 (14, nr. 1-27, nr. 4)
P. den Duyn (eindredacteur): 15 okt. 1929-15 jul. 1933 (14, nr. 1-17, nr.10)
Van der Horst-ten Kate (2e secretaris): 15 mrt. 1931-15 feb. 1932 (15, nr. 6-16, nr. 5)
J.H. Koeslag (2e secretaris): 15 mrt. 1932 (16, nr. 6)
V.E. Schaefer (1e secretaris): 15 apr. 1932-15 dec. 1932 (16, nr. 7-17, nr. 3)
G.H. Zweers (2e secretaris): 15 apr. 1932-15 nov. 1935 (16, nr. 7-20, nr. 2)
J. Jebbink (1e secretaris): 15 jan. 1933-aug. 1939 (17, nr. 4-24, nr.11)
J.H. Koeslag (eindredacteur): 15 aug. 1933-mei 1941 (17, nr. 11-26, nr. 6)
H. Hogeweg (secretaris): sep. 1939-feb. 1941 (24, nr. 12-26, nr. 3)
L. Geerdink (secretaris): apr. 1941-jun./jul. 1942 (26, nr. 5-27, nr. 4)
L. Geerdink (eindredacteur): jun. 1941-jun./jul. 1942 (26, nr. 7-27, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
15 feb. 1938 (23, nr. 5): extra nummer voor de kinderen
Bibliografische gegevens:
niet verschenen 15 aug. 1918-15 aug. 1919 (in die periode gaven de classis Deventer en de classis Zutphen gezamenlijk de Zutphense Zendingsbode uit)
van 15 jan. 1938-apr. 1938 is de nummering ontregeld
Autopsie:
UBVU: 15 okt. 1916-jun./jul. 1942 (1, nr. 1-27, nr. 4)
ontbreekt: mrt 1941 (26, nr. 4)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-