BNPP

Berichten en Bijdragen

Ondertitel:
uitgegeven vanwege de Vere (e)niging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
jan./feb. 1941 (18, nr. 1): tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven vanwege de Vere (e)niging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
jul./aug. 1941 (18, nr. 4): tweemaandelijks tijdschrift alleen bestemd voor leden en aangesloten scholen, uitgegeven vanwege de Vere(e)niging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
jan 1947 (21, nr. 1): tweemaandelijks tijdschrift bestemd voor leden en aangesloten scholen, uitgegeven vanwege de Vere (e)niging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Categorie:
IV
Verschenen:
feb. 1924-dec. 1942 (1, nr. 1-19, nr. 6) en jun. 1946-mrt. 1969 (20, nr. 1-43, nr. 1)
Eigenaar:
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Uitgever:
H. Veenman, Wageningen
jan./feb. 1942 (19, nr. 1): H. Veenman en Zonen, Wageningen
Drukker:
H. Veenman, Wageningen
jan./feb. 1942 (19, nr. 1): H. Veenman en Zonen, Wageningen
Plaats van Uitgave:
Wageningen
Frequentie:
3 x p/j
1925: 4 x p/j
1926: 6 x p/j
1927: 5 x p/j
1928: 6 x p/j
jan./feb. 1941 (18, nr. 1): 1 x 2 m
Omvang:
I
1939 (16): II
1940 (17): I
1958 (32): II
1959 (33): I
1962 (36): II
1965 (39): I
1967 (41): II
1968 (42): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
leden: gratis
Foto's:
vanaf 1955 (29)
Tekeningen:
vanaf 1955( 29)
Redactie:
M. van Grieken: jan. 1947-jan./feb. 1949 (21, nr. 1-23, nr. 1)
R. Venema: jan. 1947-jul./okt. 1952 (21, nr. 1-26, nr. 4)
P. van Duyvendijk: jan. 1947-dec. 1954 (21, nr. 1-28, nr. 5)
J.J. de Waal Malefijt: jan./feb. 1950-sep. 1953 (24, nr. 1-27, nr. 4)
G. Kalsbeek: nov./dec. 1952-1956 (26, nr. 5-30, nr. 3)
H. Smitskamp: nov. 1953-dec. 1954 (27, nr. 5- 28, nr. 5)
J.A. van Bennekom: jan. 1955-jul./aug. 1965 (29, nr. 1-39, nr.4)
H. Schilp: jan. 1955-dec. 1964 (29, nr. 1-38, nr. 6)
F.J. van Dam: 1956-jul./aug. 1965 (30, nr. 4-39, nr. 4)
J.G. Köhler: feb. 1965-mrt. 1969 (39, nr. 1-43, nr. 1)
R. Kramer: nov./dec. 1965-mrt. 1969 (39, nr. 6-43, nr. 1)
L. Kranenborg: nov./dec. 1965-mrt. 1969 (39, nr. 6-43, nr. 1)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
dec. 1931 (8, nr. 5/6): in alles het christelijk-nationaal beginsel
sep. 1934 (11, nr. 5): onze scholen en het geroep om nieuwe schooltypen
jul./sep. 1938 (15, nr. 4/5): de moreele defensie onzer scholen
mrt. 1939 (16, nr. 1/2): richtlijnen en raadgevingen van de inspectie der ver. voor C.N.S.
mrt./jun. 1952 (26, nr. 3): de ouders en de vernieuwing
jul./okt. 1952 (26, nr. 4): de schoolkeuze door de ouders
jul. 1953 (27, nr. 3): kenterend getij
jan. 1963 (37, nr. 1): de plaats van de christelijke school. Een gegist bestek? Het christelijk onderwijs voor de wereld in de verte
okt. 1965 (39, nr. 5): richtlijnen voor het christelijk onderwijs
Bibliografische gegevens:
vv Berigten en Bijdragen
niet verschenen in de periode jan. 1943 tot jun. 1946
va School en Bestuur
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-