BNPP

Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging voor het Jaar ...

Ondertitel:
1865 (6): verslag van den staat en de verrigtingen (1875: verrichtingen) der Utrechtsche Zendingsvereeniging over het jaar ...
1888 (29): nieuwe serie: verslag van den staat en de werkzaamheden der Utrechtsche Zendingsvereeniging over het jaar ...
Categorie:
III
Verschenen:
1860-1917
Eigenaar:
Bestuur der Utrechtsche Zendingsvereeniging
Uitgever:
Kemink en Zoon, Utrecht
Drukker:
Kemink en Zoon, Utrecht
1906: J. van Boekhoven, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 0,10 p/nr.
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
1873 (14): commissie van redactie: Zendingsdirector J.A. Grothe
B.J.L. de Geer van Jutfaas
1874 (15): A.A. Looyen, director
J.A. Grothe
B.J.L. Baron de Geer van Jutfaas
E. van Weede van Dykveld
verder geen vermelding
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
RUU
UBVU
HKI cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-