BNPP

Bethesda

Ondertitel:
Geref. Maandblad voor den arbeid der barmhartigheid
Categorie:
II
Verschenen:
1896-1919
Eigenaar:
Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
`Eu-dokia', voor chronische lijders
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme en blinde kinderen en jongelieden
Gereformeerde Ziekenverzorging
1903: Vereeniging totChristel.verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme en blinde kinderen en jongelieden
de Vereeniging voor Gereformeerde Ziekenverzorging;Vereeniging tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders
1904: Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme en blinde kinderen en jongelieden
de Vereeniging voor Geref. Ziekenverzorging
Vereeniging tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders
De Christelijke Bond van Ziekenverplegers
1905: Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme en blinde kinderen en jongelieden
de Vereeniging voor Gereformeerde Verzorging
Vereeniging tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders
1917: Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme kinderen en jongelieden
de Vereeniging voor Gereformeerde.Ziekenverzorging
Vereeniging tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders
Uitgever:
Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
`Eudokia', voor chronische lijders
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme en blinde kinderen en jongelieden
Gereformeerde Ziekenverzorging
1903: Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme en blinde kinderen en jongelieden
de Vereeniging voor Gereformeerde Ziekenverzorging
Vereeniging tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders
1904: Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme en blinde kinderen en jongelieden
de Vereeniging voor Geref. Ziekenverzorging
Vereeniging tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders
De Christelijke Bond van Ziekenverplegers
1905: Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme en blinde kinderen en jongelieden
de Vereeniging voor Gereformeerde Verzorging
Vereeniging tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders
1917: Vereeniging tot Christel.verzorging van Krankzinnigen
's Heerenloo, voor idioten
`Effatha' voor doofstomme kinderen en jongelieden
de Vereeniging voor Gereformeerde. Ziekenverzorging
Vereeniging tot Christelijke verzorging van Zenuwlijders
Drukker:
A. Gezelle Meerburg, Heusden
1917: E.J.Bosch Jbzn, Nijverdal
Plaats van Uitgave:
Ermelo
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 0,50 p/j
1900: f 0,75 p/j
1910: f 1,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
M.J. van der Hoogt: 1896-1919
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
slechts hier en daar wordt een jaargangnummering vermeld
Autopsie:
UvA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-