BNPP

Bijdragen tot Bevordering van het Christelijke Leven (uitgegeven door M.A. Amshoff en W. Muurling) 1845: Bijdragen ter bevordering van het Christelijke leven; 1846: Bijdragen ter bevordering van het Christelijke leven. Verzameld door M.A. Amshoff en W. Muurling

Ondertitel:
ten voordeele der geringere volksklasse, o.m. in derzelver geestelijke behoefte te voorzien
1851: ten voordeele van armen en verwaarloosden
1856: ten voordeele van eene stichting der liefde voor kinderen
1860: ten voordeele van het toevlugtsoord voor meisjes Groningen
Categorie:
III
Verschenen:
1843-1865
Eigenaar:
-
Uitgever:
1862: P. Noordhoff, Groningen
Drukker:
1843: J. Oomkens, Groningen
1846: M. Smit, Groningen
1862: Jan Oomkens, boek- en steendrukker
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
2 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
f 0,40 p/j
1846: ter verspreiding de 12 exemplaren f 4,00
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
M.A. Amshoff: 1843-1865
W. Muurling: 1843-1865
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Christelijke Bladen ter Bevordering van het Godsrijk.
Autopsie:
RUL: 1843-1865
ontbreekt 1863
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-