BNPP

Bloknoot

Ondertitel:
christelijk literair tijdschrift
Categorie:
II
Verschenen:
nov. 1991-nov. 1997 (1, nr. 1-6, nr. 4)
Eigenaar:
-
Uitgever:
-
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
3 x p/j
1994 (3, nr. 1): 4 x p/j
Omvang:
III
1994 (3): V
1995 (4): IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 35,00 p/j., losse nummers f 12,50
nov. 1992 (1, nr. 3): f 35,00 p/j., losse nummers f 15,00
nov. 1994 (3, nr. 10): f 55,00 p/j, studenten en minima: f 45,00 p/j
themanummer nov. 1994 (3, nr. 4): f 25,00, themanummer nov. 1996 (5, nr. 4): f 20,00, themanummer nov. 1997 (6, nr. 4): f 29,90
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
Dirk Zwart: nov. 1991-1997 (1 nr. 1-6, nr. 4)
Jac. Schaeffer (essays): feb. 1993- nov. 1997 (2, nr. 4-6, nr. 4)
René van Loenen (poëzie): feb. 1993-nov. 1997 (2, nr. 4-6, nr. 4)
Teunis Bunt (verhalend proza): feb. 1993-nov. 1997 (2, nr. 4-6, nr. 4)
Tjerk de Reus: feb. 1994-nov. 1997 (3, nr. 7-6, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
mei 1992 (1, nr. 2): Hein de Bruin
feb. 1993 (2, nr. 4): verhalend proza
okt. 1993 (2, nr. 6): C.E. van Koetsveld (1807-1893): `Schrijven moeten wij.'
nov. 1994 (3 nr. 10): `Ik heb mijzelf in woorden weggegeven.' K. Heeroma als literator (verschenen jan. 1996)
nov. 1997 (6, nr. 4): Dader van het woord. Over Ad den Besten.
Bibliografische gegevens:
sgm Woordwerk en va Liter
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-