BNPP

Bouwen en Bewaren

Ondertitel:
orgaan van den Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden Grondslag in Nederland
Categorie:
II
Verschenen:
apr. 1920-30 aug. 1957 (1, nr. 1-35, nr. 32)
niet verschenen: aug. 1942-juni 1945
Eigenaar:
Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden Grondslag, Utrecht
Uitgever:
Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden Grondslag, Utrecht
Drukker:
3 apr. 1942 (23, nr. 1): Drukkerij Steenbergen, Zeist
28 jan. 1949 (26, nr. 40): Drukkerij D. Derksen, Arnhem
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
1 apr. 1922 (3, nr. 1): 2 x p/m
1 apr. 1929 (10, nr. 1): 1 x p/w
3 nov. 1945 (23, nr. 21): 1 x p/w
Omvang:
I
apr. 1922 (3): III
apr. 1924 (5): VI
22 apr. 1947(25): V
Formaat:
B
Oplage:
1 jul. 1921 (2, nr. 4): 4.500
15 jan. 1927 (7, nr. 19): 11.000
29 jan. 1932 (12, nr. 40): 15.000
7 apr. 1939 (20, nr. 1): 20.000
Prijzen:
1 nov. 1920 (1, nr. 9): particulieren f 1,50 p/j, leden meisjesverenigingen: f 1,25 p/j
1 okt. 1925 (6, nr. 12): particulieren f 2,00 p/j, leden meisjesverenigingen: f 1,75 p/j
1 apr. 1929 (10, nr. 1): particulieren f 3,00 p/j, leden f 2,50 p/j
30 aug. 1946 (24, nr. 56): particulieren f 5,50 p/j, leden f 0,09 per nummer
26 aug. 1949 (27, nr. 19): particulieren f 6,00 p/j, buitenland particulier f 6,50 p/j
28 dec. 1951 (29, nr. 49): particulieren f 6,50 p/j, buitenland particulier f 7,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H.S.S. Kuyper (hoofdredactie): 1 apr. 1920-13 okt. 1933 (1, nr. 1-14, nr. 25)
A. Buitelaar: 1 apr. 1920-15 mrt. 1924 (1, nr.1-4, nr. 23)
Mt. Kok: 1 apr. 1920-17 jul. 1942 (1, nr. 1-23, nr. 15)
J. Wille: 1 apr. 1920-15 mei 1923 (1, nr. 1-4, nr. 4)
J.E. Warner: 1 jun. 1923-3 jan. 1930 (4, nr. 5-10, nr. 39)
J.E. Warner (eindredactie): 10 jan.1930-4 jul. 1930 (10, nr. 40-11, nr. 13)
J.E. Warner: 11 jul. 1930-19 sep. 1930 (11, nr. 14-11, nr. 22)
J.E. Wechgelaar-Warner: 26 sep. 1930-5 jun. 1931 (11, nr. 23-12, nr. 9)
W.J. Klaarhamer: 1 jul. 1924-3 jan. 1930 (5, nr. 7-10, nr. 39)
W.J. Streekstra-Klaarhamer: 10 jan. 1930-4 jul. 1930 (10, nr. 40-11, nr. 13)
J. Oskam: 7 jun. 1929-4 jul. 1930 (10, nr. 11-11, nr. 13)
J. Oskam (eindredactie): 11 jul. 1930-5 jun. 1931 (11, nr. 14-12, nr. 9)
J. Oskam (redactiecommissie): 12 jun. 1931-24 jul. 1931 (12, nr. 10-12, nr. 16)
J. Buesink-Oskam: 31 jul. 1931-24 jun. 1932 (12, nr. 17-13, nr. 12)
F. Jansen van Beek: 11 jul. 1930-11 jun. 1954 (11 nr. 14-32, nr. 23)
J. de Bruyn, (redactiecommissie & eindredactie): 12 jun. 1931-25 nov. 1932 (12, nr. 10-13, nr. 32)
J. de Wilde-de Bruyn (eindredactie): 2 dec. 1932-27 apr. 1934 (13, nr. 33-15, nr. 4)
A.E.H. Mulder: 1 jul. 1932-27 apr. 1934 (13, nr. 13-15, nr. 4)
A.E.H. Mulder (eindredactie): 4 mei 1934-3 jun. 1955 (15, nr. 5-33, nr. 22)
M. Parmentier: 14 jul. 1933- 17 jul. 1942 (14, nr. 14-23, nr. 15)
J.H. Kuyper (hoofdredactie): 20 apr. 1934-20 feb. 1948 (15, nr. 3-25, nr. 41)
A. v.d. Berg: 3 apr.1942-17 jul. 1942 (23, nr. 1-23, nr. 15)
A. Heukels: 30 aug. 1946-31 okt. 1952 (24, nr. 56-30, nr. 41)
M. von Meyenfeld: 30 aug.1946-27 sep. 1946 (24, nr. 56-24, nr. 60)
M. Wiersema-von Meyenfeld: 4 okt. 1946-11 jun. 1948 (24, nr. 61-26, zn.)
R. van Riet: 30 aug. 1946-26 jun. 1953 (24, nr. 56-31, nr. 25)
C. v.d. Tas: 18 jun. 1948-30 aug. 1957 (26,zn.-35, nr. 32)
G. Kraan-van den Burg ( hoofdredacteur): 1 apr. 1949-30 aug. 1957 (27, nr. 1-35, nr. 32)
J.M. Heukels: 7 nov. 1952-3 jun. 1955 (30, nr. 42-33, nr. 22)
E.G. van Egmond: 3 jul. 1953-11 jun. 1954 (31, nr. 26-32, nr. 23)
C.E. Lindeboom: 18 jun. 1954-12 okt. 1956 (32, nr. 24-34, nr. 38)
J.W. Scheurer: 18 jun. 1954- 30 aug. 1957 (32, nr. 24-35, nr. 32)
C. van Alkemade: 10 jun. 1955-30 aug. 1957 (33, nr. 23-35, nr. 32)
J. Onvlee: 10 jun. 1955-30 aug. 1957 (33, nr. 23-35, nr. 32)
M. van der Esch (eindredactie): 10 jun. 1955-12 okt. 1956 (33, nr. 23-34, nr. 38)
M. ten Kate-van der Esch (eindredactie): 19 okt. 1956-30 aug. 1957 (34, nr. 39-35, nr. 32)
Medewerkers:
A.C. Diepenhorst-de Gaay Fortman: 1 nov. 1920-15 mrt. 1929 (1, nr. 9-9, nr. 23)
J.M. Westenbrink-Wirtz: 1 nov. 1920-27 mrt. 1931 (1, nr. 9-11, nr. 48)
H. Bavinck: 1 nov. 1920-1 aug. 1921 (1, nr. 9-2, nr. 5)
T. Hoekstra: 1 nov. 1920-1 apr. 1926 (1, nr. 9-7, nr. 1)
K. Dijk: 1 nov. 1920-26 jun. 1942 (1, nr. 9-23, nr. 12)
F.C. Meyster: 1 nov. 1920-30 mrt. 1934 (1, nr. 9-14, nr. 48)
A. Knoppers-Valkenier: 1 nov. 1920-zd, 1937/1938 (1, nr. 9-18, zn)
J.C. Wirtz Czn: 1 jul. 1921-4 jul. 1930 (2, nr. 4-11, nr. 13)
A.L. van Hulzen: 1 jul. 1921-23 sep. 1932 (2, nr. 4-13, nr. 23)
D.K. Wielenga: 1 apr. 1922-28 jun. 1935 (3, nr. 1-16, nr. 12)
N. Buffinga: 1 apr. 1924-27 mrt. 1936 (5, nr. 1-16, nr. 48)
H. Kaajan: 1 apr. 1924-zd, 1937/1938 (5 nr. 1-18, zn)
J.H. Kuyper: 1 jun. 1924-26 jun. 1942 (5, nr. 5-23, nr. 12)
G. Grosheide: 15 apr. 1926-15 jun. 1934 (7, nr. 2-15, nr. 10)
G. Kraan-van den Burg: 15 dec. 1928-17 jul. 1942 (9, nr. 17-23, nr. 15)
W.J. Streekstra-Klaarhamer: 11 jul. 1930-26 jun. 1942 (11, nr. 14-23, nr. 12)
J. Waterink: 28 nov. 1930-26 jul. 1935 (11, nr. 32-16, nr. 16)
A. Noordtzij: 2 okt. 1931-zd, 1937/1938 (12, nr. 24-18, zn)
A. Kuiper: 30 sep. 1932-26 jun. 1942 (13, nr. 24-23, nr. 12)
Joh. C. Franken: 12 jan. 1934-26 jun. 1942 (14, nr. 37-23, nr. 12)
Joh. H. Scheurer: 22 jun. 1934-26 jun. 1942 (15, nr. 11-23, nr. 12)
J. Scheurer- Hartwigsen: 22 jun. 1934-26 jun. 1942 (15, nr. 11-23, nr. 12)
G.P.J. van Alkemade: 25 okt. 1935-26 jun. 1942 (16, nr. 27-23, nr. 12)
L. v.d. Zweep: 1 nov. 1935-17 jul. 1942 (16, nr. 28-23, nr. 15)
Th. Delleman: 14 feb. 1936-24 mrt. 1939 (16, nr. 42-19, nr. 50)
J.W. Noteboom: zd, 1936/1937-26 jun. 1942 (17, zn-23, nr. 12)
A. Wapenaar: zd, 1936/1937-17 jul. 1942 (17, zn-23, nr. 15)
H. Algra: zd, 1937/1938-17 jul. 1942 (18, zn-23, nr. 15)
Cremerde Vries: zd, 1937/1938-17 jul. 1942 (18, zn-23, nr. 15)
J.G. Feenstra: zd, 1937/1938-26 jun. 1942 (18, zn-23, nr. 12)
Speciale nummers:
9 okt. 1936 (z.jrg., nr. 25): propagandanummer ledenwerving
2 sep. 1938 (19, nr. 20): herdenkingsnummer 1898 inhuldiging H.M. de Koningin te Amsterdam
21 mrt. 1947 (24, nr. 84): Indië-nummer
19 sep. 1947 (25, nr. 21): propagandanummer
14 nov. 1947 (25, nr. 29): gezinsnummer
19 dec. 1947 (25, nr. 34): kerstnummer
20 feb. 1948 (25, nr. 42): herdenkingsnummmer bij het overlijden hoofdredactrice mej. J.H. Kuyper
23 apr. 1948 (26, z.nr.): politiek nummer
27 aug. 1948 (26, z.nr.): 1898-1948 jubileum koningin Wilhelmina
19 sep. 1948 (26, nr. 22): propagandanummer
24 dec. 1948 (26, nr. 36): kerstnummer
17 jun. 1949 (27, nr. 12): bondsdagnummer
23 dec. 1949 (27, nr. 36): kerstnummer
7 sep. 1951 (29, nr. 33): propagandanummer
Bibliografische gegevens:
va Jong Gereformeerd
niet verschenen van aug. 1942-juni 1945
juli 1945-dec. 1946 vormt jaargang 24
Autopsie:
TUKBW, 1920-1942 (1, nr. 1-23, nr. 15)
HDC: 1941/42(22)
TUKOS, jul. 1945-30 aug. 1957 (24-35)
35, nr. 32 ontbreekt
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-