BNPP

Bredasche Courant 15 mrt. 1932: De Bredasche Courant

Ondertitel:
Vrijheid en Gelijkheid. Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid
27 okt. 1830: Staat-, Letterkundig- en Wetenschappelijk Nieuwsblad
1 jul. 1869: Arrondissements Nieuws- en Advertentieblad
15 mei 1930: Dagblad
13 feb. 1933: Dagblad voor Breda en de Provincie Noord-Brabant
27 dec. 1933: Algemeen Brabantsch Dagblad
Categorie:
I
Verschenen:
1792-1966 (1-175)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Willem van Bergen, Breda
4 mrt. 1815: W. van Bergen en Comp., Breda
5 jun. 1824: F.B. Hollingerius Pijpers, Breda
1 mei 1828: Broese en Comp., Breda
3 okt. 1902: Stoomdrukkerij Naamloze Vennootschap Bredasche Boekhandels- en Uitgeversmaatschappij voorheen Broese en Co., Breda
16 mei 1930: N.V. voorheen Broese en Peereboom, Breda
15 mrt. 1932: N.V. Bredasche Boekhandel en Uitgevers Maatschappij voorheen Broese en Peereboom, Breda
2 okt. 1936: N.V. Bredasche Uitgeversmaatschappij voorheen Broese en Peereboom, Breda
16 nov. 1945: N.V. voorheen Broese en Peereboom, Breda
1 aug. 1946: N.V. Rotterdamsch Nieuwsblad te Rotterdam (het stads- en streeknieuws werd verzorgd door de redactie Breda, het algemeen nieuws en de technische vervaardiging door het Rotterdamsch Nieuwsblad te Rotterdam
1 dec. 1965: N.V. Rotterdamsch Nieuwsblad, Breda
Drukker:
Willem van Bergen, Breda
4 mrt. 1815: W. van Bergen en Comp., Breda
5 jun. 1824: F.B. Hollingerius Pijpers, Breda
1 mei 1828: Broese en Comp., Breda
3 okt. 1902: Stoomdrukkerij Naamloze Vennootschap Bredasche Boekhandel en Uitgeversmaatschappij voorheen Broese en Co., Breda
16 mei 1930: N.V. voorheen Broese en Peereboom
Plaats van Uitgave:
Breda
Frequentie:
2 x p/w
1812: 1 x p/w
1 aug. 1829: 2 x p/w
29 aug. 1830: 7 x p/w
1 jan. 1831: 5 x p/w
4 aug. 1831: 7 x p/w
4 sep. 1831: 6 x p/w
1 jan. 1840: 3 x p/w
3 jan. 1847: 2 x p/w
28 feb. 1848: 6 x p/w
2 apr. 1848: 2 x p/w
1 jan. 1901: 3 x p/w
4 sep. 1905: 6 x p/w
Omvang:
II
1812: III
1814: I
1815: II
1829: III
1830: VI
1847: V
1878: VI
Formaat:
C
1820: D
1830: C
1874: D
nov. 1905: E
nov. 1944: C
aug. 1946: E
Oplage:
-
Prijzen:
1792-1827: -
4 aug. 1827: binnen de stad Breda: f 4,50 p/j, buiten de stad Breda: f 6,00 p/j franco
1 jan. 1831: f 16,00 p/j binnen de stad Breda
f 18,40 p/j buiten de stad Breda
1 jan. 1840: door het gehele rijk franco per post f 14,80 p/j en binnen de stad Breda f 13,00 p/j
3 jan. 1847: buiten de stad Breda: f 10,00 franco per post p/j
1848-1869: geen abonnementsprijs vermeld
1 jul. 1869: voor Breda: f 5,00 p/j, franco per post f 6,00 p/j, losse nummers f 0,05
1 jan. 1877: f 5,00 p/j, franco per post: f 6,00 p/j, losse nummers f 0,10
1 jan. 1901: voor Breda f 5,00 p/j, overige plaatsen in Nederland f 6,00 p/j, buitenland f 7,60 p/j, losse nummers f 0,05
20 mei 1913: f 5,00 p/j
f 6,00 p/j franco per post
1 jul. 1918: f 7,00 p/j, franco per post f 8,00 p/j, losse nummers f 0,05
1 jul. 1921: f 9,00 p/j, franco per post f 12,00 p/j, losse nummers f 0,075
10 jun. 1936: f 6,00 p/j, franco per post f 8,00 p/j, losse nummers: f 0,05
3 apr. 1941: f 7,86 p-/j, franco per post f 10,52 p/j
sep. 1945: f 10,00 p/j., losse nummers: f 0,05
1 okt. 1948: f 15,44 p/j
f 18,40 p/j franco per post, losse nummers: f 0,06
4 jan. 1954: f 23,20 p/j
f 25,80 p/j franco per post, losse nummers: f 0,10
1 jan. 1962: f 29,60 p/j
f 32,20 p/j franco per post, losse nummers: f 0,13
1 okt. 1966: f 44,80 p/j
f 47,80 p/j franco per post, losse nummers: f 0,20
Foto's:
ja, vanaf 1 sep. 1895
regelmatig vanaf 15 mrt. 1932
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
geen vermelding van 1792 tot 1919
F.J. Deierkauf (directeur-hoofdredacteur): 17 aug.1919-21 jan.1920
R. Dinger jr. (hoofdredacteur): 4 aug. 1930-15 mrt. 1932
J.N. Dorsman (directeur): 4 aug. 1930-15 mrt. 1932
G.C. Kleyse (directeur-hoofdredacteur): 1 sep. 1932-8 mei 1936
C. Riezebos (directeur-hoofdredacteur): 10 jun. 1936-15 okt. 1941
M. de Deugd: 2 jan.1945-1 feb. 1946
A. van Eck: 2 jan.1945-27 jan. 1945
J.A. Topman (wnd. directeur): 2 jan.1945-1 jan.1946 Commissie van toezicht: J.C. Hardeman: 2 jan. 1945-26 mrt. 1946
mr. F.M.C. Pels Rijcken: 2 jan. 1945-26 mrt. 1946
mr. A. Bisschop Boele: 2 jan. 1945-26 mrt. 1946
H.J. van Houten: 2 jan. 1945-26 mrt. 1946
C.A. Müller (directeur-hoofdredacteur): 16 nov.1945-1 mrt. 1958
T. Chr. Bourguignon (directeur-hoofdredacteur): 1 mrt. 1958-1 jun. 1959
M. Meeldijk (directeur-hoofdredacteur): 1 jun. 1959-3 dec.1966
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1812 en 1813: De Bredasche Courant verschijnt in twee talen: Frans en Nederlands
extra edities op ma. 4, do. 7 en ma 11 apr. 1814
buitengewone edities op wo. 21, zat. 24, ma. 26 jun. en do. 6 jul. 1815 in verband met de oorlogvoering tegen Napoleon (op 18 jun. 1815 was de Slag bij Waterloo)
1821, nr. 1: Nieuwjaarsnummer in twee talen (Frans en Nederlands) in verband met nieuwjaarswens aan de Nederlandse Natie
14 dec. 1829: belangrijke boodschap 2e Kamer Staten-Generaal in verband met misbruiken vrijheid van drukpers
1 aug. 1830 en 8 aug. 1830: opstand in Parijs en toestand in Frankrijk
14 aug. 1831: Tiendaagse veldtocht
12 jan. 1896: het spel van den Heiligen Sacrament van den Nieuwervaart
11 en 13 jun. 1902: verslag behandeling moord Tilburg
21 okt. 1903: 75-jarig bestaan K.M.A.
4 jul. 1918: verkiezing leden Tweede Kamer der Staten Generaal
8 sep. 1923: 25-jarig-regeringsjubileum Koningin Wilhelmina
29 apr. 1927: Prinses Juliana 18 jr.
16 okt. 1928: 100 jaar K.M.A.
17 jun. 1931: gemeenteraadsverkiezingen
20 mrt. 1934: overlijden Koningin-Moeder Emma
21 jul. 1935: vliegramp KLM-toestel `de Gaai'
12 dec. 1936: opening Moerdijkbrug
31 jan. 1938: geboorte Prinses Beatrix
5 mei 1945: bevrijdingsnummer
8 jul. 1948: 2e kamerverkiezingen
1950-1966: wekelijks bijvoegsel van de zaterdageditie genaamd: Duizend en één (1000+1)
op 15 jan. 1837 staat de volgende mededeling in de courant: `Van de Bredasche Courant verschijnt dagelijks een tweede uitgave inhoudende: de jongste Fransche Nieuwstijdingen, de Parijsche Beurs van den vorigen dag en de Antwerpsche Beurs van denzelfden dag. Deze tijdingen, per correspondentie ontvangen, zijn de Parijsche en Brusselsche Dagbladen 24 uur voor.'
Bibliografische gegevens:
In de periode 1811-1814 stond de Bredasche Courant onder Frans toezicht en had als titel: `Advertentieën Aankondigingen en Berichten van Breda' (A.A.B.B.) en was bovendien tweetalig (Nederlands en Frans)
m.i.v. 9 dec. 1905 verschijnt een geïllustreerd Zondagsblad behorende bij de Bredasche Courant (abonnementsprijs per kwartaal: f 0,375 franco per post f 0,50)
1925-1934: Kerkbode als bijvoegsel Bredasche Courant op vrijdag
in 1932 (15 mrt.) werd het lidwoord `de' aan de titel toegevoegd (De Bredasche Courant). Bij de ondertitel is, met een aantal onderbrekingen, het stadswapen van Breda aangebracht
de functie van plaatselijk dagblad is met ingang van 1 dec. 1966 voortgezet door het Dagblad De Stem (RK) te Breda. Niet verschenen van 13 mei 1940 tot en met 21 mei 1940 en 16 okt. 1941 tot 2 jan. 1945
in de laatste periode werden de lezers voorzien van het Rotterdamsch Nieuwsblad (tot 1 november 1944), Trouw (1 nov. 1944-13 dec. 1944) en Mededelingenblad (13 dec. 1944-2 jan. 1945). In deze bladen werd ook nieuws over Breda opgenomen
Autopsie:
Gemeentearchief Breda: 1792-1793, 1812-1966
ontbreekt: 1792: geheel, behalve de nrs. 57, 72 en 91
1793: alle nummers behalve 14 en 17-19
1794-1811: alle nummers ontbreken
1812: de nrs. 14-15, 17, 20, 22-24, 26, 28, 33, 35-37, 48-49
1813: de nrs. 3, 9-10, 12, 18-20, 22-26, 28-29, 34 en 40-52
1814: de nrs. 1-4, 8, 13-14 en 36
1815: de nrs. 16 en 18
1816: de nrs. 6-7, 33 en 37
1817: de nrs. 37, 39, 41, 43-44, 50 en 51
1819: de nrs. 32 en 37
1831: nummer 237
1832: de nrs. 6, 14, 37, 74, 81, 101, 119, 125, 126, 149, 158, 182, 187, 190, 240, 280 en 302. 1833: de nrs. 2, 11, 45, 52, 112, 125, 131, 136, 158, 165-167, 192, 203, 211, 226, 229 en 304
1834: de nrs. 34, 68, 73, 88, 154, 171, 174, 226, 236, 252, 256, 258, 259, 268, 270, 286, 290 en 304
1835: de nrs. 51, 266 en 23 dec.
1836: nummer 308
1837: de nrs. 2, 156, 264 en 301. 1838: de nrs. 104, 145 en 165
1842: de nrs. 15, 17, 61, 71, 96 en 118
1852: de nrs. 4, 58, 67, 78 en 99
1853: de nrs. 2, 3, 17, 26, 62, 72 en 76
1855: de nrs. 2, 14, 25, 39, 72 en 87
1856: de nrs. 2 en 94
1857: de nrs. 4 en 73
1858: nummer 55
1861: nummer 22
1862: nummer 39
1864: nummer 57
1867: de gehele jaargang
1869: de nrs. 1 en 72
1870: de nrs. 34, 61, 65 en 102
1872: nummer 51. 1880: de nrs. 45 en 67
1882: nummer 76
1883: nummer 84
1884: nummer 101
1885: nummer 65
1887: nummer 81 (1e blad)
1888: nummer 57 (1e blad)
1892: de nrs. 13 en 66 (1e blad)
1898: nummer 89
1903: nummer 118
1905: de nrs. 77 en 182
1907: nummer 178
1908: nummer 1
1909: de nrs. 33, 283 en 296
1910: de nrs. 232 en 254 1914: de nrs. 16 en 17
1915: nummer 189
1917: de nrs. 29 en 82 1921: nummer 241 (1e blad)
1923: nummer 258 (1e blad)
1924: de nrs. 84 en 257;1936: nummer 261;1939: de nrs. 142 en 270;1940: nummer 99, 13 mei t/m 21 mei (niet verschenen), de nrs. 172-175, 186, 195, 197, 198, 204, 274, 277, 279 en 284 (31 dec.);1941 (de nummering van 1940 loopt door): 294, 305, 306, 323-325, 352, 353, 368, 455, 492 en vanaf 521 t./m. 1944 (niet verschenen);1945: 9 mei, 10 mei, 16 aug., 278 (29 nov.)
1947: de nrs. 1, 62, 82, 87, 150 en 262;1948: de nrs. 101 en 130 1951: 30 jul. en 7 sep.;1955: 14 dec.
1960: 13 dec. De Bredasche Courant is aangebracht op microfiches. Daarnaast zijn ook de originele exemplaren aanwezig, soms dubbel met 2 banden per jaargang (het zogenaamde dubbelarchief). De microfiches zijn geraadpleegd. Bij de ontbrekende nrs. daarvan zijn de originele exemplaren geraadpleegd. Zijn de nrs. zowel op microfiche als in originele vorm niet aanwezig, dan zijn deze nummers als ontbrekend in het gemeentearchief van Breda op dit formulier genoteerd. N.B. Het kan dus voorkomen dat bepaalde nrs. niet op microfiche staan, maar wel als origineel exemplaar aanwezig zijn, of andersom. Aanwezig in het Gemeentearchief Bergen op Zoom: 20 jun. 1812 (nr. 22), 24 sep. 1814 (nr. 36), 22 apr. en 6 mei 1815 (resp. nr. 16 en nr. 18), 10 en 17 feb. 1816 (nrs. 6 en 7), 17 aug. en 14 sep. 1816 (nrs. 33 en 37), 13 sep. 1817 (nr. 37), 27 sep. 1817 (nr. 39), 11 okt. 1817 (nr. 41), 25 okt. 1817 (nr. 43), 1 nov. 1817 (nr. 44), 13 en 20 dec. 1817 (nr. 50 en 51), 7 aug. 1819 (nr. 32), 11 sep. 1819 (nr. 37), 1831, nr. 37, 7 jan. 1832(nr. 6), 17 jan. 1832(nr. 14), 12-13 feb. 1832 (nr. 37), 27 mrt 1832 (nr. 74), 4 apr. 1832 (nr. 81), 27 apr. 1832 (nr. 101), 18 mei 1832 (nr. 119), 25 mei 1832 (nr. 125), 26 mei 1832 (nr. 126), 23 jun. 1832 (nr. 149), 4 jul. 1832 (nr. 158), 1 aug. 1832 (nr. 182), 7 aug. 1832 (nr. 187), 10 aug. 1832 (nr. 190), 7 en 8 okt. 1832 (nr. 240), 23 nov. 1832 (nr. 280) en 17 dec. 1832 (nr. 302), 1833-1834 (niet te raadplegen), 12 mrt. 1835 (nr. 51), 8 en 9 nov. 1835 (nr. 266), 23 dec. 1835 (nr. 304), 27 dec. 1836 (nr. 308), 3 jan. 1837 (nr. 2), 2 en 3 jul. 1837 (nr. 156), 7 nov. 1837 (nr. 264), 20 dec. 1837 (nr. 301), 1838 (niet te raadplegen), 3 feb. 1842 (nr. 15), 8 feb. 1842 (nr. 17), 19 mei 1842 (nr. 61), 12 jun. 1842 (nr. 71), 9 aug. 1842 (nr. 96), 29 sep. 1842 (nr. 118), , 1852 (niet te raadplegen), 10 sep. 1857 (nr. 73), 11 jul. 1858 (nr. 55), 1861-1862 (niet te raadplegen), 17 jul. 1864 (nr. 57), 3 jan. 1869 (nr. 1), 9 sep. 1869 (nr. 72), 1870 (niet te raadplegen) en 27 jun. 1872 (nr. 51).
Achtergrond:
-
Literatuur:
Het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad (Den Haag) van wo. 18 jan. 1832( nr. 5) schrijft in een artikel zeer beledigend (laster) over de leden van de redactie van de Bredasche Courant, zowel in moreel als in zedelijk opzicht (onfatsoenlijke, onverstandige, boosaardige en laffe mensen)
de Bredasche Courant eist in haar blad van di. 24 jan. 1832 (nr. 20) opening van zaken welke lieden bedoeld worden. Het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad geeft een ontwijkend antwoord zonder op de hoofdzaak in te gaan. De Bredasche Courant geeft op 1 feb. 1832 als antwoord dat zij er het zwijgen toe doet en verwijst naar een uitspraak van Wiselius (toneelspeelkunstenaar): `Het Haagsche Nieuws- en Advertentieblad, die vuilnisbak, waardoor elke lasteraar zijn ondeugende opraapsels aan de man brengt en waarin elke vuilik zijn pestigen zwadder naar hartelust kan uitwerpen.'
Vindplaats:
-