BNPP

de Broederband

Ondertitel:
orgaan tot behoud en versterking van de band met de zrs. en brs. in Indonesië en Nieuw-Guinea
1 apr. 1954: orgaan tot behoud en versterking van de band met de broeders en zusters in Indonesië en Nieuw-Guinea (onderhoudende art. 31 kerkenordening) in Indonesië en Nieuw-Guinea
Categorie:
III
Verschenen:
mrt. 1954-sep. 1970 (1-17)
Eigenaar:
Comité Steun Oost Soemba
1 jul. 1966 (13): Vereniging Steun Oost Soemba
Uitgever:
Comité Steun Oost Soemba
1 jul. 1966 (13): Vereniging Steun Oost Soemba
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
6 x p/j
1 feb. 1957 (4): 4 x p/j
1 jan. 1961 (8): 6 x p/j
1 jan. 1962 (9): 2 x p/j
1 mrt. 1963 (10): 6 x p/j
1 mei 1965 (12): 4 x p/j
1 jan.1967 (14): 8 x p/j
1 jan.1968 (15): 9 x p/j
1 jan. 1969 (16): 6 x p/j
1 jan.1970 (17): 5 x p/j.
Omvang:
I
1 jan. 1961 (8): II
1 jan. 1962 (9): I
1 jan. 1963 (10): II
1 jan. 1968 (15): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 2,50 p/j
1 jan. 1961 (8): f 3,00 p/j
1 dec. 1966 (13): f 6,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
C.M.A. de Goey: 1 mrt. 1954-31 mei 1959
Y. Jacobs: 1 mrt. 1954-28 feb. 1963
A.J. Harthoorn: 1 mrt. 1954-31 mei 1959 en 1 mei 1967-31 mei 1970
K. Raimond: 1 mrt. 1954-28 feb. 1963 en 1 mei 1967-30 sep 1970
C.W.Th. van Sorgen: 1 mrt. 1954-31 mei 1959
Joh. Francke: 1 mrt. 1963-31 okt. 1965
L.A.F. Godschalk: 1 mei 1965-31 mei 1970
P.P. Goossens: 1 mei 1967-30 sep. 1970
S.J.P. Goossens: 1 nov. 1965-30 sep. 1970
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Nieuwsbrief van (en over) Soemba. Het blad verscheen niet erg regelmatig, de nummering binnen de jaargangen ontbreekt meestal en is derhalve weggelaten
Autopsie:
D. Smits, Vlaardingen cpl.
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-