BNPP

Calvinistisch Studentenblad

Ondertitel:
orgaan van de Calvinistische Studentenbeweging
jan. 1937 (1, nr. 3): maandblad van de Calvinistische Studentenbeweging
Categorie:
II
Verschenen:
nov. 1936-okt. 1942 (1, nr. 1-6, nr. 5) en mrt. 1946 (zn)
Eigenaar:
Calvinistische Studentenbeweging
Uitgever:
-
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
1 x p/m (niet altijd even regelmatig)
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
nov. 1936: f 0,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H.J. van Alphen (eindredacteur): nov. 1936-nov. 1937 (1, nr. 1-2, nr. 2)
H.H. Merkelijn: nov. 1936-okt. 1938 (1, nr. 1-2, nr. 8)
R.H. Bremmer: feb. 1937-okt. 1938 (1, nr. 4-2, nr. 8)
J.C. Hummelen (eindredacteur): jan.1938-okt. 1938 (2, nr. 3-2, nr. 8)
G. Blijdorp: nov. 1938-okt. 1939 (3, nr. 1-3, nr. 7)
F. Diemer: nov. 1938-okt. 1939 (3, nr. 1-3, nr. 7)
L.G.A. Lindeboom (eindredacteur): nov. 1938-okt. 1939 (3, nr. 1-3, nr. 7)
N.M. de Jong: jan. 1940-feb. 1941 (4, nr. 1-5, nr. 1)
A. Troost (eindredacteur): jan. 1940-mrt. 1946 (4, nr. 1-zj, zn)
G.E. Mulder: feb. 1940-jan. 1942 (4, nr. 2-6, nr. 1)
A.A.G. Terpstra: mrt. 1941-okt. 1942 (5, nr. 2-6, nr. 5)
C. Groen: mrt. 1942-okt. 1942 (6, nr. 2-6, nr. 5)
Joh. van den Berg: mrt. 1946 (zn)
J. van der Linden: mrt. 1946 (zn)
P.J. Nagel: mrt. 1946 (zn)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
oi Nieuw Nederland
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-