BNPP

CFO krant

Ondertitel:
uitgave van de algemene christelijke federatie van bonden van personeel werkzaam bij de overheid en in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn
5 jan.1983 (4, nr. 1): veertiendaags blad van de CFO: CNV bond voor overheid, gezondheid, welzijn en sociale werkvoorziening
Categorie:
V
Verschenen:
2 jan. 1980-19 dec. 1985 (1, nr. 1-6, nr. 21)
Eigenaar:
Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenbond en Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel
Uitgever:
Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenbond en Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel
Drukker:
Tijl Libertas, Utrecht
7 sep. 1983 (4, nr. 17): Tijl Grafisch Bedrijf, Utrecht
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/2 w
Omvang:
VI
1985 (6): V
Formaat:
D
Oplage:
21 dec. 1983 (4, nr. 24): ongeveer 90.000
Prijzen:
f 36,00 p/j voor niet-leden
1985 (6): f 45,48 p/j voor niet-leden
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
D. de Geus (eindredacteur): 2 jan. 1980-15 dec. 1982 (1, nr. 1-3, nr. 23)
F.G. Poot: 2 jan. 1980-30 mei 1985 (1, nr. 1-6, nr. 10)
J.P.A.F. Vriens: 2 jan. 1980-15 dec. 1982 (1, nr. 1-3, nr. 23)
E. Huyzen: 23 sep. 1981-25 aug. 1982 (2, nr.18-3, nr. 16)
D. de Geus: 1 jan. 1983-30 mei 1985 (4, nr. 1-6, nr. 10)
C.J. van Leeuwen: 10 aug. 1983-19 dec. 1985 (4, nr. 15-6, nr. 21)
D. de Geus (eindredacteur): 1 jun. 1985-19 dec. 1985 (6, nr. 11-6, nr. 21)
J. Spijk: 5 sep. 1985-19 dec. 1985 (6, nr. 17-6, nr. 21)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
15 dec. 1983 (4, nr. 24): fusiecongres
9 november 1984 (5, nr. 21): krant en welzijn
20 sep. 1984 (5, nr. 18): CNV 75 jaar
Bibliografische gegevens:
svv ARKA weekblad (RK) en Het Orgaan (NCBO)
sgm Welzijn en va CFO magazine in 2 edities: CFO Magazine editie overheid en CFO Magazine editie trendvolgers
oi CFO Magazine
Autopsie:
KDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-