BNPP

Christelijk album

Ondertitel:
woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven, een werk in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde christenen van allerlei stand
1865: woorden van stichting in de huiskamer
Categorie:
III
Verschenen:
1846-1870
Eigenaar:
-
Uitgever:
A.C. Kruseman, Haarlem
1858: Joh. Noman en Zoon, Zaltbommel
1865: D.A. Thieme en J. Voltelen, Arnhem
1870: J. Voltelen, Arnhem
Drukker:
A.C. Kruseman, Haarlem
1858: Joh. Noman en Zoon, Zaltbommel
1865: D.A. Thieme en J. Voltelen, Arnhem
1870: J. Voltelen, Arnhem
Plaats van Uitgave:
Haarlem
1858: Zaltbommel
1865: Arnhem
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
volgens opgaven van 1847 tot 1859 ruim 4000 exemplaren
Prijzen:
f 3,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
W.C. Mauve: 1846-1870
Medewerkers:
1854 (9) geeft een lijst van medewerkers zonder begin- en einddatum van hun medewerking: M.A. Amshoff
A.G. van Anrooij
J.L. Adriani
J. Boeke
J.G. Boekenoogen
A.H. Broens
N.A. van Charante
J. ab Utrecht Dresselhuis
T. van Duinen jr
H. Nieubuur Ferf
A. Franckeen
B. te Gempt
J.C. Gewin
J. van Gilse
U.P. Goudschaal
P. Hofstede de Groot
J.P. Hazen
H. Heemskerk
C.H. van Herwerden CHzn
F.C. Hinlópen
J.F. van Hoogstraten
C. Hooijer
J.C. Schultz Jacobi
A.G. Jans
R. Bennink Janssonius
A.C.C. de Jongh
S.G. Jorissen
F.J.J.A. Junius
J.J.L. ten Kate
J.C. Kinderman
J.R. Eilers Koch
P.A. Koppius
G.D. Steringa Kuyper
A.L. Lesturgeon
J.W. Lieftinck
A. Rutgers van der Loeff
E.J. Diest Lorgion
W.C. Mauve
J.A.M. Mensinga
K.N. Meppen
I.J. Metzlar
L.S.P. Meyboom
H.C. Millies
E. Moll
M.N.J. Moltzer
W. Muurling
W. van Oorde
C.W. Pape
L.G. Pareau
S. Piccardt
C.W. van der Pot
A. Winkler Prins
H.M.M. Rappard
J.H. de Ridder
R.C.H. Römer
W.H. Haverkorn van Rijsewijk
G.W. Sannes
C. van Schaick
J.G. de Hoop Scheffer
A.J. Schröder
H.P. Schuuring
C. Sepp
M. van Staveren
J. Steenmeijer
M.J. Struick Czn
A.A. Stuart
J. Sybrandi
K. Sybrandi
S.K. Sybrandi
C. Swalue
J.J. Swiers
J. Tichler
J. Tideman
C.D. Viehoff
H.C. Voorhoeve
H.P. Timmers Verhoeven
W. Verweij
W.C. Wansleven jr
B.T. Lublink Weddik
F.W. van Andel Weijers
S. Coolhaas van der Woude
W.C. van der Zwaag
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
in 1857 start een `Nieuwe Reeks'
Autopsie:
UBVU: 1846-1848 (1-3)
1852 (7)
1854 (9)
UvA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-