BNPP

Christelijk-Historisch Weekblad voor Nederland

Ondertitel:
uitgave Persvereniging Koningin en Vaderland
Categorie:
V
Verschenen:
7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
Eigenaar:
Christelijk-Historische Unie
Uitgever:
Persvereniging Koningin en Vaderland
Drukker:
Drukkerij Joh. Jonker, Apeldoorn
Plaats van Uitgave:
Apeldoorn
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
IV
Formaat:
D
Oplage:
-
Prijzen:
f 8,00 p/j, studentenabonnement f 4,00 p/j, losse nummers f 0,25
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
S.H. van Eybergen (eindredacteur): 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
B. Buddingh': 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
A.J. van Dulst: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
J.J.R. Schmal: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
F.H. van de Wetering: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
Medewerkers:
H.K.J. Beernink: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
W.F.C. v.d. Broek: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
M.R.C. Calmeyer: 7 okt. 1960- 31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
W.P. Cnossen: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
H.G. Groenewoud: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
D. Schouten: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
M. van Veen: 7 okt. 1960-31 mrt. 1961 (45, nr. 41-46, nr. 13)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Koningin en Vaderland
va Christelijk Historisch Weekblad
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-