BNPP

Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand

Ondertitel:
uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam
Categorie:
III
Verschenen:
jan. 1822-dec. 1826 (deel 1-zn)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Johannes van der Hey, Amsterdam
jan. 1823 (deel 2, nr. 1): Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam
Drukker:
Johannes van der Hey, Amsterdam
jan. 1823 (deel 2, nr. 1): Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
niet vermeld
in voorbericht jan 1822 (deel 1, nr.1) staan vermeld: W.A. van Hengel, G.J. Rooijens, W. Broes
Medewerkers:
alle predikanten van de Ringsvergadering van Amsterdam
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Nieuw Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
van de periodieken die van 1822 tot 1861 uitgegeven werden door de gezamenlijke Amsterdamse hervormde predikanten en kortweg het Maandschrift werden genoemd varieerde de titel. De eerste titel Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand bleef soms op het eerste voorblad gehandhaafd
de opeenvolgende titels zijn: jan. 1822(deel 1): Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
jan. 1827 (deel 1, nr. 1): Nieuw Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
jan. 1837 (deel 1, nr.1): Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand
jan. 1847 (deel 1, nr. 1): Maandschrift voor den Beschaafden Stand ter Bevordering van Bijbelkennis en Christelijk leven en vanaf jan. 1860: Maandschrift voor Christenen ter Bevordering van Bijbelkennis en Christelijk leven
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-