BNPP

de Christelijke familiekring

Ondertitel:
uitgegeven door de Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging
1869 (4): Geïllustreerd Volksboek
1870 (5): -
1884 (19): maandblad voor zondagschool en huisgezin
1889 (24): geïllustreerd maandblad voor het huisgezin en de zondagschool
1891 (26): maandblad voor het huisgezin en de zondagschool
1897 (32): maandblad voor het huisgezin en de zondagsschool
1906 (41): tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin
Categorie:
II
Verschenen:
1866-1918 (1-53)
Eigenaar:
Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging
Uitgever:
H. Höveker, Amsterdam
1869 (4): F.W. Egeling, Amsterdam
1870 (5): Höveker en Zoon, Amsterdam
1887 (22): F.W. Egeling, Amsterdam
1901 (36): Naamloze Vennootschap `Egeling's boekhandel', Amsterdam
1909 (44): firma B. van der Land(P.van der Kamp)
1911 (46):G.F. Callenbach, Nijkerk
Drukker:
1870 (5): Metzler&Basting
1883 (18): Stoomdrukerij van Roeloffzen&Hübner
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
1911 (46): Nijkerk
Frequentie:
1 x p/w
1884 (19): 1 x p/m
1906 (41): 4 x p/j
Omvang:
III
1877 (12): IV
1884 (19): I
1889 (24): II
Formaat:
C
1877 (12): B
Oplage:
-
Prijzen:
1884 (19): f 2,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
C.S. Adama van Scheltema: 1866-1876 (1-11)
Ph.J. Hoedemaker: 1866-1876 (1-11)
E. van Weede van Dijkveld: 1866-1874(1-9)
T.M. Looman: 1866-1900(1-35)
C.S. Adama van Scheltema: 1883(18)
J.J. van Noort: 1901-1918(36-53)
H.A. de Boer: 1918(53)
Medewerkers:
C.S. Adama van Scheltema: 1877-1882(12-17)
Ph.J. Hoedemaker: 1877- 1882(12-17)
Tryfosa:1877-1882(12-17)
E. Barger:1889-1900(24-35)
J.H. Wiersma:1889- 1900(24-35)
Speciale nummers:
1900 (35): in memoriam T.M. Looman
vanaf 1906 wordt een bijblad toegevoegd
sep.1913(48): conventienummer
Bibliografische gegevens:
geen datering en nummering binnen de jaargang
Autopsie:
UvA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-