BNPP

de Christelijke Kleuterschool

Ondertitel:
orgaan van de Vereniging van Onderwijzeressen bij het Christelijk Kleuteronderwijs in Nederland
jan. 1958 (54, nr. 1): orgaan van de Vereniging van Leidsters bij het Christelijk Kleuteronderwijs in Nederland
jan. 1969 (67, nr. 1): orgaan van de sectie kleuteronderwijs van de Protestants Christelijke Bond van Onderwijzend Personeel (PCBO)
Categorie:
IV
Verschenen:
jan. 1953-dec. 1969 (49, nr. 1-67, nr. 12)
Eigenaar:
Vereniging van Onderwijzeressen bij het Christelijk Kleuteronderwijs in Nederland
Uitgever:
Vereniging van Onderwijzeressen bij het Christelijk Kleuteronderwijs in Nederland
jan. 1966 (64, nr. 1): H. ten Brink's Uitgeversmaatschappij, Meppel
Drukker:
jan. 1954 (50, nr. 1): Drukkerij Van Haeringen, Den Haag
jan. 1966 (64, nr. 1): H. ten Brink's Uitgeversmaatschappij, Meppel
Plaats van Uitgave:
jan. 1966 (64, nr. 1): Meppel
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
jan. 1961 (59, nr. 1): III
jan. 1967 (65, nr. 1): IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 3,00 p/j (niet-leden)
jan. 1954 (50, nr. 1): f 5,00 p/j (niet-leden)
jan. 1958 (54, nr. 1): f 7,50 p/j (niet-leden)
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
W.D. Hulsbergen: jan. 1953-dec. 1969 (49, nr. 1-67, nr. 12)
A.Tak (voorzitter): jan. 1962-sep. 1968 (60, nr. 1-66, nr. 9)
J. van den Heuvel (secretaris): jan. 1962-dec. 1969 (60, nr. 1-67, nr. 12)
J. Boertien (voorzitter): okt. 1968-dec. 1969 (66, nr. 10-67, nr. 12)
Medewerkers:
G. Grolle: jan. 1962-dec. 1969 (60, nr. 1-67, nr. 12)
L.G.J. Bloemink-Rehwinkel: jan. 1962-dec. 1969 (60, nr. 1-67, nr. 12)
A.J.V. Vreugdenhil: jan. 1962-dec. 1969 (60, nr. 1-67, nr. 12)
A.D. van Leeuwen: jan. 1962-jun. 1967 (60, nr. 1-65, nr. 6)
J.E.H. Fortgens: dec. 1962-jun. 1967 (60, nr. 1-65, nr. 6)
J. de Valck: dec. 1962-dec. 1969 (60, nr. 1-67, nr. 12)
G. Visser: nov. 1964-dec. 1969 (62, nr. 11-67, nr. 12)
A.E. van Eeden: jul. 1967-dec. 1969 (65, nr. 7-67, nr. 12)
P.W. Kors: mrt. 1967-dec. 1969 (65, nr. 3-67, nr. 12)
Speciale nummers:
sep. 1954 (50, nr. 9): 50-jarig jubileum Vereniging van Onderwijzeressen bij het Christelijk Kleuteronderwijs in Nederland
Bibliografische gegevens:
vv De Christelijke Voorbereidende School met doorlopende jaargang-nummering;
de jaargangtelling verspringt: van dec. 1960 naar jan. 1961 van 56, nr. 12 op 59, nr. 1
oi PCBO-blad
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-