BNPP

de Christelijke Kweekschool

Ondertitel:
orgaan van de(n) Bond van Protestants(ch)-Christelijke Kweekscholen en van de Vere(e)niging van Onderwijzend Personeel aan Protestants(ch)-Christelijke Kweekscholen
2 feb. 1948 (23, nr.1): Orgaan van de Bond van Protestants-Christelijke Kweekscholen en van de Vereniging van Leraren aan Protestants-Christelijke Kweekscholen
okt. 1968 (43, nr. 8): Orgaan van de Bond van Protestants-Christelijke Opleidingsscholen en van de Vereniging van Leraren aan Protestants-Christelijke Opleidingsscholen
Categorie:
IV
Verschenen:
1 mrt. 1924-dec. 1969 (1, nr. 1-44, nr. 10)
Eigenaar:
-
Uitgever:
J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij, Groningen/Den Haag
1 jul. 1931 (8, nr. 5): J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij, Groningen/Den Haag/Batavia
1 dec. 1934 (11, nr. 8): J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij, Groningen/Batavia
feb. 1951 (26, nr. 1): J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij, Groningen/Djakarta
21 jan. 1958 (33, nr. 1): J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij, Groningen
Drukker:
jan. 1965 (40, nr. 1): Intermedia Groningen, Groningen
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
9 x p/j
1 mrt. 1925 (2, nr. 1): 6 x p/j
1 feb. 1930 (7, nr. 1): 8 x p/j
29 feb. 1936 (13, nr. 1): 5 x p/j
1949 (24): 7 x p/j
1951 (26): 8 x p/j
1953 (28): 10 x p/j
Omvang:
II
1925 (2): I
1930 (7): II
1 feb. 1947 (22, nr. 1/2): I
1949 (24): II
1955 (30): III
1958 (33): II
1961 (36): IV
1963 (38): III
1967 (42): IV
1968 (43): III
1969 (44): IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 1,25 p/j voor niet-leden fr. per post
15 feb. 1941 (18, nr. 4): geen vermelding van de abonnementsprijzen
dec. 1968 (43, nr. 10): f 5,00 p/j voor niet-leden
jan. 1969 (44, nr. 1): f 5,50 p/j voor niet-leden, losse nummers: f 0,90
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
H.C. van den Brink: 1 mrt. 1924-24 dec. 1941 (1, nr. 1-18, nr. 6)
H.J. van Wijlen: 1 mrt. 1924-15 apr. 1932 (1, nr. 1- 9, nr. 3)
G. Meima: 1 mrt. 1924 -24 dec. 1941 (1, nr. 1- 18, nr. 6)
S. Stemerding: 1 jun. 1932-1 feb. 1933 (9, nr. 4/5-10, nr. 1/2)
J. Strikwerda: 1 apr. 1933-4 dec. 1935 (10, nr. 3-12, nr. 6/7/8)
G. Kalsbeek: 29 feb. 1936-24 dec. 1941 (13, nr. 1-18, nr. 6)
J. Dekker: 1 feb. 1947-dec. 1958 (22, nrs. 1/2-33, nr. 10)
J.J. Hangelbroek: 1 feb. 1947-dec. 1967 (22, nrs. 1/2-42, nr. 10)
H. v.d. Burg (eindredacteur): okt. 1951-mei 1959 (26, nr. 7-34, nr. 5)
J.A. van Bennekom: jan. 1959-dec. 1961 (34, nr. 1-35, nr. 11)
H. van Hoogdalen: jun. 1959-dec. 1969 (34, nr. 6-44, nr. 10)
J. de Boom: jan. 1962-feb. 1969 (37, nr. 1-44, nr. 2)
L. Brijder: jan. 1968-dec. 1969 (43, nr. 1-44, nr. 10)
J. Eilander: mrt. 1969-dec. 1969 (44, nr. 3-44, nr. 10)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
2 jun. 1934 (11, nr. 6): 25-jarig bestaan Vereniging van Onderwijzend Personeel aan Protestants-Christelijke Kweekscholen
10 jul. 1939 (16, nr. 3): 25-jarig bestaan Bond van Protestants-Christelijke Kweekscholen
Bibliografische gegevens:
oi De Pedagogische Academie
1942-1946 niet verschenen
Autopsie:
BPCO: 1 mrt. 1924-24 dec. 1941 (1, nr. 1-18, nr. 6) en 1 feb. 1947-dec. 1969 (22, nrs. 1/2-44, nr. 10)
ontbreekt 1950 (25) en 1952 (27)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-