BNPP

de Christelijke verpleegster

Ondertitel:
maandblaadje der Utrechtsche Diaconessen-inrichting
Categorie:
V
Verschenen:
nov. 1873-okt. 1889 (1, nr. 1-16, nr. 12)
Eigenaar:
Utrechtsche Diaconessen-inrichting
Uitgever:
Utrechtsche Diaconessen-inrichting
Drukker:
J.H. van Peursem, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
f 0,75 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
UvA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-