BNPP

Classicale Kerkbode

Ondertitel:
officieel weekblad van de Gereformeerde Kerken in de classis Utrecht
1962 (17, nr. 1): officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in de classis Utrecht
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
22 dec. 1945-31 mrt. 1962
Eigenaar:
Stichting Gereformeerde Pers
Uitgever:
Stichting Gereformeerde Pers, Bilthoven
Drukker:
Drukkerij en Uitgevers Mij P. den Boer Utrecht
Plaats van Uitgave:
Bilthoven
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
IV
1948: V
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 6,00 p/j, losse nummers ƒ 0,12
1 jan. 1952: ƒ 6,60 p/j incl. inningskosten, giro ƒ 6,00 p/j
1 jan. 1957 ƒ 7,80 p/j incl. inningskosten, giro ƒ 7,00 p/j ¶ Foto's ja
Tekeningen:
-
Redactie:
J.W. de Jager (eindredacteur): dec. 1945-5 mei 1956
J. Gillebaard: dec. 1945-dec. 1948 en jan. 1953-dec. 1955
F.H. von Meyenfeldt: dec. 1945-17 mei 1947
A.Schouten jr.: dec. 1945-dec. 1961
G. v.d. Zanden: dec. 1945-dec. 1948
W.G. Bovendorp: 21 juni 1947-dec. 1951
J. Kremer: jan. 1949-5 mei 1956
P. Kuyper: jan. 1949-dec. 1950
S.U. Zuidema: jan. 1951-dec. 1952
J.C. Houtzagers: 14 juni 1952-dec. 1961
N. Warner (eindredacteur): 12 mei 1956-31 mrt. 1962
J. Wilschut: 12 mei 1956-7 okt. 1961
L.W. Muns: 3 jan. 1957-31 mrt. 1962
H. de Jong: 1 jan. 1961-31 mrt. 1962
J. Plomp: 7 jan. 1961-31 mrt. 1962
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
16 okt. 1948: Jij, Rijkdom en roeping der jeugd, jeugdnummer van de Utrechtse Classicale Kerkbode
Bibliografische gegevens:
va Utrechts Kerkblad
jaargang en nummer wordt niet aangegeven;
Autopsie:
GAU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-