BNPP

Correspondentieblad De Christelijke Onderwijzer

Ondertitel:
5 jan. 1956 (2, nr. 1): orgaan van de Protestants Christelijke Onderwijzersver- eniging, Den Haag
Categorie:
IV
Verschenen:
6 jan. 1955-18 dec. 1968 (1, nr. 1-14, nr. 47)
Eigenaar:
Protestants Christelijke Onderwijzersvereniging, Den Haag
Uitgever:
Ten Brink's Uitg. Mij, Meppel
Drukker:
Ten Brink's Uitg. Mij, Meppel
Plaats van Uitgave:
Meppel
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
2 jan. 1963 (9, nr. 1): 15.000 leden
Prijzen:
f 7,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
T.C. Bos: 6 jan. 1955-31 jan. 1957 (1, nr. 1-3, nr. 4)
D.P. Bothof: 6 jan. 1955-1 sep. 1960 (1, nr. 1-6, nr. 32)
W. Fieggen: 6 jan. 1955-28 aug. 1958 (1, nr. 1-4, nr. 31)
J.W. van Hulst: 6 jan. 1955-6 jun. 1957 (1, nr. 1-3, nr. 22)
D.H. Dutmer: 13 jun. 1957-18 dec. 1968 (3, nr. 23-14, nr. 47)
P. Jouwsma: 13 jun. 1957-9 jun. 1960 (3, nr. 23-6, nr. 23)
M. Vlasblom: 4 sep. 1958-18 dec. 1968 (4, nr. 32-14, nr. 47)
J. Visser: 8 sep. 1960-18 dec. 1968 (6, nr. 33-14, nr. 47)
G.J. Wenting: 8 sep. 1960-18 dec. 1968 (6, nr. 33-14, nr. 47)
J. Soetens (redactiesecretaris): 2 jan. 1963-18 dec. 1968 (9, nr. 1-14, nr. 47)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
6 sep. 1956 (2, nr. 33): Willem Bilderdijk-nummer
28 apr. 1965 (11, nr. 7): gewijd aan het protestants christelijke schoolverzet
10 apr. en 7 aug. 1968 (14, nrs. 15 en 28): salarisnummers
Bibliografische gegevens:
svv Correspondentieblad, orgaan van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeese Gewesten en De Christelijke onderwijzer
va PCBO blad, het wekelijks orgaan van de Protestants Christelijke Bond van Onderwijzend personeel, CNS Gereformeerd Schoolverband en Christelijk Volksonderwijs
Autopsie:
BPCO: 6 jan. 1955-18 dec. 1968 (1, nr. 1-14, nr. 47), ontbreekt: 22 jun. 1961-20 dec. 1961 (7, nr. 25-7, nr. 48)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-