BNPP

DIA

Ondertitel:
uitgave van Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken
jan. 1982 (10, nr. 1): Stichting Maandblad DIA
Categorie:
III
Verschenen:
mrt. 1973-nov/dec. 1984 (1, nr. 1-12, nr. 9/10)
Eigenaar:
Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Deventer
apr. 1973 (1, nr. 2): Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Den Haag
okt. 1975 (3, nr. 6): Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Veenendaal
feb. 1976 (4, nr. 2): Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Apeldoorn
jun. 1977 (5, nr. 6): Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Veenendaal
jan. 1982 (10, nr. 1): Stichting Maandblad Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken, Veenendaal
Uitgever:
Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Deventer
apr. 1973 (1, nr. 2): Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Den Haag
okt. 1975 (3, nr. 6): Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Veenendaal
feb. 1976 (4, nr. 2): Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Apeldoorn
jun. 1977 (5, nr. 6): Stichting Maandblad DIA Christelijke Gereformeerde Kerken, Veenendaal
jan. 1982 (10, nr. 1): Stichting Maandblad Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken, Veenendaal
Drukker:
Boek- en Offsetdrukkerij Jonker, Apeldoorn
Plaats van Uitgave:
Deventer
apr. 1973 (1, nr. 2): Den Haag
okt. 1975 (3, nr. 6): Veenendaal
feb. 1976 (4, nr. 2): Apeldoorn
jun. 1977 (5, nr. 6): Veenendaal
jan. 1982 (10, nr. 1): Veenendaal
Frequentie:
10 x p/j
Omvang:
III
Formaat:
B
jan. 1976 (4, nr. 1): A
jan. 1982 (10, nr. 1): B
Oplage:
-
Prijzen:
f 15,00 p/j
jan. 1977 (5, nr. 1): f 21,50 p/j, losse nummers f 2,75
jan. 1982 (10, nr. 1): f 30,00 p/j, losse nummers: f 4,00
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Vuyk: mrt. 1973-apr. 1976 (1, nr. 1-4, nr. 4)
A.K. v.d. Vegt: mrt. 1973-dec. 1977 (1, nr. 1-5, nr. 9)
W.C. Moerdijk (redactiesecretaris): mrt. 1973-dec. 1976 (1, nr. 1-4, nr. 10)
T. Harder: mrt. 1973-feb. 1979 (1, nr. 1-7, nr. 2)
H.P. Ester: mrt. 1973-mrt. 1975 (1, nr. 1-2, nr. 10)
P. den Butter: mrt. 1973-jun. 1974 (1, nr. 1-2, nr. 4)
H.W. v.d. Brink: mrt. 1973-mei 1979 (1, nr. 1-7, nr. 5)
W. van der Hoek: apr. 1973-mei 1975 (1, nr. 2-3, nr. 2)
C.A. Drayer-Velema: apr. 1975 -dec. 1980 (3, nr. 1-8, nr. 10)
G.J. v.d. Laan: apr. 1975- dec. 1980 (3, nr. 1-8, nr. 10)
B. Molenaar: apr. 1975-sep. 1976 (3, nr. 1-4, nr. 7)
H.J. van Maanen: mei 1976-mei 1983 (4, nr. 5-11, nr. 5)
J. van Mulligen (redactiesecretaris): jan. 1977-dec. 1981 (5, nr. 1-9, nr. 12)
A.Ruiter: apr. 1977-feb. 1982 (5, nr. 4-10, nr. 2)
J.A. Compagner: mrt. 1979-nov./dec. 1984 (7, nr. 3-12, nrs. 9 en 10)
J. Toorman: jun. 1979- nov./dec. 1984 (7, nr. 6-12, nrs. 9/10)
M.F. de Geus-Bikker: apr. 1980-dec. 1981 (8, nr. 4-9, nr. 12)
E. Drayer: jan. 1981-nov./dec. 1984 (9, nr. 1-12, nrs. 9/10)
M.F. de Geus-Bikker (redactiesecretaris): jan. 1982-nov./dec. 1984 (10, nr. 1-12, nrs. 9/10)
J. van Mulligen: jan. 1982-apr. 1983 (10, nr. 1-11, nr. 4)
J. Bouma: sep. 1982-nov./dec. 1984 (10, nr. 9-12, nrs. 9/10)
J. Groenleer: dec. 1982-nov./dec. 1984 (10, nr. 10-12, nrs. 9/10)
S. Strijbos: dec. 1982-jan. 1984 (10, nr. 10-12, nr. 1)
Medewerkers:
P. van Wijngaarden: mrt. 1973-mei 1979 (1, nr. 1-7, nr. 5)
W.C. v.d. Stel: mrt. 1973-mrt. 1975 (1, nr. 1-2, nr. 10)
W. Ramaker: mrt. 1973-dec. 1980 (1, nr. 1-8, nr. 10)
A. Ruiter: apr. 1973-mrt. 1977 (1, nr. 2-5, nr. 3)
L. v.d. Vegt: apr. 1975-dec. 1980 (3, nr. 1-8, nr. 10)
H.H. van Well: mei 1975-dec. 1980 (3, nr. 2-8, nr. 10)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
DCGK: mrt. 1973-nov/dec. 1984 (1, nr. 1-12, nr. 9/10)
ontbrekende nummers: jul./aug. 1981 (9, nrs. 7/8) en jul./aug. 1982 (10, nrs. 7/8)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-