BNPP

Doopsgezinde Bijdragen

Ondertitel:
nieuwe reeks
Categorie:
III
Verschenen:
1975-heden=1996 (nr. 1-nr. 22)
Eigenaar:
Doopsgezinde Historische kring, Amsterdam
Uitgever:
Doopsgezinde Historische kring, Amsterdam
1992 (nr. 18): Uitgeverij Verloren, Hilversum
Drukker:
Lakerveld, Den Haag
1978 (nr.4): Samson-Sijthoff grafische bedrijven, Alphen aan den Rijn
1990 (nr.16): Drukkerij Knijnenberg, Krommenie
1992 (nr. 18): -
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
1992 (nr. 18): Hilversum
Frequentie:
1 x p/j
in 1986 verscheen géén nummer, in 1987 een dubbelnummer (nr. 12/ 13)
Omvang:
III
1991 (nr. 17): IV
1992 (nr. 18): II
1993 (nr. 19): III
1994 (nr. 20): IV
Formaat:
A
1990: B
Oplage:
1976 (2): 805
1980 (6): 1022
1985 (11): 714
abonnees, donateurs en leden per 31 dec. 1979: 575 leden, 36 donateurs, 39 abonnees
per 1 jun. 1984: 543 leden, 35 donateurs, 76 abonnees
per 1 jan.1989: 537 leden, 35 donateurs, 29 abonnees
1994 (nr. 20): leden, abonnementen en donateurs (niet gesplitst): 630
1996 (nr. 22): leden, abonnementen en donateurs (niet gesplitst): 636
Prijzen:
leden: f 15,00 (studenten, aow-ers: f 7,50), abonnees-donateurs: f 40,00
1980 (6): leden: f 30,00 (studenten, aow-ers: f 20,00), abonnees: f 30,00, donateurs: f 60,00
1985 (11): leden: f 32,50 (studenten, aow-ers: f 22,50), abonnees: f 32,50, donateurs: f 65,00
1990 (16): leden: f 37,50 (studenten, aow-ers: gereduceerd tarief), abonnees: f 37,50, donateurs: f 65,00
1992 (18): leden: f 35,00 p/j, donateurs: f 65,00 p/j, abonnees: f 37,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.P. Jacobszoon: 1975-1977 (1-3)
W.H. Kuipers: 1975-1977 (1-3)
H.W. Meihuizen: 1975-1977 (1-3)
D. Visser (eindredacteur): 1975-1987 (1-12/13)
S. Voolstra: 1975- 1987 (1-12/13)
J.B. Horst: 1977-1987 (1-12/13)
M. Krebbe (eindredacteur): 1980-1987(6- 12/13)
J. Brüsewitz: 1982-heden (8-22)
W. Bergsma: 1984-heden (10-22)
S. Voolstra (eindredacteur): 1987-1990 (12/13-16)
D. Visser: 1987-1992 (12/13-18)
P. Visser: 1987- 1990 (12/13-16)
G.J.J. van Hiele: 1990-1992 (nr. 16-nr. 18)
B. Rademaker-Helfferich: 1990-heden (16-22)
P. Visser (voorzitter): 1990-heden (16-22)
S. Voolstra (eindredacteur/ secretaris): 1990-1995 (nr. 16-21)
S. Zijlstra: 1990-heden (16-22)
G.A.C. van der Lem (redactiecommissie): 1993-1996 (nr. 19-22)
Anton van der Lem (eindredacteur): 1995-1996 (nr. 21-22)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1980 (nr. 6): 1530-1980: 450 jaar dopersen in Nederland
1986-1987 (nr. 12/13): geestelijke vernieuwing en sociale verandering: de vroege reformatie in de Nederlanden circa 1530-1565
1990 (nr. 16): doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw
1991 (nr. 17): bibliografisch aanhangsel (1975-1990)
1996 (nr. 22): Menno Simons 500 jaar
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
RUU: 1975-1990 (nr. 1-16)
KB: 1990-1996 (nr. 16-22)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-