BNPP

Evangelisch Commentaar

Ondertitel:
-
Categorie:
III
Verschenen:
24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 6)
Eigenaar:
-
Uitgever:
J.H. Kok, Kampen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 50,00 p/j
6 mrt. 1987 (5, nr. 4): f 58,00 p/j, studenten: f 48,00 p/j
25 jan. 1991 (9, nr. 2): f 62,50 p/j, studenten: f 52,50 p/j;
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
kernredactie: J.T. Bakker: 24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 6)
K.A. Schippers: 24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 6)
A.A. Spijkerboer: 24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 6)
redactie: J. Reiling: 24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 26)
A.S. van der Woude: 24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 26)
K. Blei: 24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 26)
M.J. v.d. Veen-Schenkeveld: 24 sep. 1982-15 jan. 1988 (1, nr. 1-6, nr. 1)
R. Veldhuis: 24 sep. 1982-16 sep. 1988 (1, nr. 1-6, nr. 17)
G. Heitink: 24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 26)
A. K. Brandsma-Seton: 24 sep. 1982-2 sep. 1988 (1, nr. 1-6, nr. 16)
J. Hendriks: 24 sep. 1982-22 mrt. 1991 (1, nr. 1-9, nr. 26)
W. Ramaker: 24 sep. 1982-13 sep. 1985 (1, nr. 1-3, nr. 17)
D.C. Mulder: 14 jan. 1983-22 mrt. 1991 (1, nr. 8-9, nr. 26)
A.W. Berkhof: 3 jun. 1983-22 mrt. 1991 (1, nr. 18-9, nr. 26)
G. Boer: 23 dec. 1983-2 jun. 1989 (1, nr. 30/31-7, nr. 11)
J.A. Scholten: 4 mei 1984-22 mrt. 1991 (2, nr. 9-9, nr. 26)
E.W. van der Poll: 3 apr. 1987-2 jun. 1989 (5, nr. 7-7, nr. 11)
C.J.H. van de Ree-Vlijm: 2 sep. 1988-29 jun. 1990 (6, nr. 16-8, nr. 13)
L.A. Werkman: 16 sep. 1988-22 mrt. 1991 (6, nr. 17-9, nr. 26)
M. Postma-Gosker: 24 feb. 1989-22 mrt. 1991 (7, nr. 4-9, nr. 26)
E.J. Korthals Altes: 24 feb. 1989-22 mrt. 1991 (7, nr. 4-9, nr. 26)
H.J. Tieleman: 24 feb. 1989-22 mrt. 1991 (7, nr. 4-9, nr. 26)
G.C. den Hertog: 22 dec. 1989-22 mrt. 1991 (7, nr. 24-9, nr. 26)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
14 jan. 1983 (1, nr. 8): Vancouver
2 sep. 1983 (1, nr. 23): Samen op Weg
16 sep. 1983 (1, nr. 24): vredesweek
31 aug. 1984 (2, nr. 16): Barmen
1 jun. 1984 (2, nr. 11): zending
30 aug. 1985 (3, nr. 16): kerk in de stad
10 jan. 1986 (4, nr. 1): ethiek m.b.t. erfelijkheidsvoorlichting
21 mrt. 1986 (4, nr. 6): kerk en samenleving
10 feb. 1989 (7, nr. 3): sociaal beraad
18 mei 1990 (8, nr. 10): theologiestudenten kijken naar de gemeente
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-