BNPP

Evangelische preken

Ondertitel:
uitgegeven ten voordeele van het Algemeene Weduwenfonds van Predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk
1861: uitgegeven onder redachtie van Alb. Van Toor- enenbergen
ten voordeele van het Emeritaats-Fonds en van het Algemeene Weduwenfonds van Predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk
Categorie:
III
Verschenen:
1853-1861
Eigenaar:
Nederlandsche Hervormde Kerk: Algemeene Weduwenfonds van Predikanten
Uitgever:
A.L. Scholten, Groningen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Alb. Van Toorenenbergen: 1861
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va De getuigenis van Christus, evangelische preken van vele leeraaren der Nederlandsche kerk
Autopsie:
UvA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-