BNPP

de Flambouw

Ondertitel:
maandblad ter verdieping, verbreiding en verdediging der christelijke levens- en wereldbeschouwing
(zj, zn)
jan. 1936 (4, nr. 1): maandblad ter verdieping, verbreiding en verdediging der christelijke gods-, wereld- en levensbeschouwing
Categorie:
III
Verschenen:
sep. 1932-nov. 1941 (1, nr. 1-9, nr. 11)
Eigenaar:
College van Godsdienstonderwijzers bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam
jan. 1936 (4, nr. 1): Vereeniging van Godsdienstonderwijzers bij de Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam
jan. 1938 (6, nr. 1): geen vermelding
Uitgever:
College van Godsdienstonderwijzers bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam
jan. 1936 (4, nr. 1): Vereeniging van Godsdienstonderwijzers bij de Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam
jan. 1938 (6, nr. 1): geen vermelding
Drukker:
J. van Gool, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
I
jan.1933 (2, nr. 1): II
jan. 1935 (3, nr. 1): I
jan. 1936 (4, nr. 1): II
Formaat:
jan. 1938 (6, nr. 1): B
Oplage:
1000
1939: ± 2500
Prijzen:
f 2,00 p/j, losse nrs. f 0,20
jan. 1938 (6, nr. 1): f 2,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H. Heeresma (hoofdredacteur): sep. 1932-dec. 1937 (1, nr. 1-5, nr. 12)
D. Elderkamp: sep. 1932-dec. 1937 (1, nr. 1-5, nr. 12)
W. Falter: sep. 1932-dec. 1937 (1, nr. 1-5, nr. 12)
J. Kal: sep. 1932-dec. 1937 (1, nr. 1-5, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
sep. 1932 (1, nr. 1): nummer ter introductie van De Flambouw
jan 1939 (7, nr. 1): in memoriam-nummer n.a.v. het overlijden van prof.dr. A.H. de Hartog
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-