BNPP

GA

Ondertitel:
uitgave van deputaten voor de evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken
feb. 1980 (11, nr. 1): deputaten evangelisatie Christelijke Gereformeerde Kerken
Categorie:
III
Verschenen:
jan. 1970-jun. 1995 (1, nr. 1-26, nr. 1)
Eigenaar:
deputaten voor de evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Uitgever:
deputaten voor de evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Drukker:
L. Kaper, Apeldoorn
mrt. 1970 (1, nr. 2): De Walburg Pers, Apeldoorn
sep. 1984 (15, nr. 4): De Walburg Pers, Zutphen
feb. 1993 (24, nr. 1): Drukkerij Bolhuis, Ermelo
Plaats van Uitgave:
Apeldoorn
feb. 1976 (7, nr. 1): Zutphen
feb. 1993 (24, nr. 1): Ermelo
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
A
feb. 1980 (11, nr. 1): B
Oplage:
-
Prijzen:
f 5,00 p/j
feb. 1975 (6, nr. 1): f 8,50 p/j
feb. 1980 (11, nr. 1): f 12,50 p/j
feb. 1992 (23, nr. 1): f 15,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Vogel (eindredactie): jan. 1970-dec. 1975 (1, nr. 1-6, nr. 4/5)
W.A. v.d. Klis: jan.-dec. 1970 (1, nr. 1-1, nr. 5/6)
W.D. Wendt: jan. 1970-dec. 1970 (1, nr. 1-1, nr. 5/6)
A.G. Boogaard: jun. 1972-dec. 1975 (3, nr. 2 -6, nrs. 4/5)
G.L. Born: jun. 1972-dec. 1975 (3, nr. 2-6, nrs. 4/5)
G.L. Born (eindredactie): dec. 1975-1979 (6, nr. 4/5-10, nr. 1)
J. Vogel: dec. 1975-okt. 1981 (6, nr. 4/5-12, nr. 5)
G.J. van der Laan: feb. 1976-1979 (7, nr. 1-10, nr. 1)
G.L. Born: 1979-okt. 1986 (10, nr. 1-17, nr. 5)
J. Kievit (eindredactie): 1979- aug. 1981 (10, nr. 1-12, nr. 4)
Jac. Lelsz: apr. 1979-okt. 1992 (10, nr. 2-23, nr. 5)
J. Vogel (eindredactie): okt. 1981-feb. 1991 (12, nr. 5-22, nr. 1)
E.E. Slofstra: dec. 1986-feb. 1991 (17, nr. 6-22, nr. 1)
H. van Mulligen: apr. 1991-jun. 1995 (22, nr. 2-26, nr. 1)
H.J.Th. Velema: apr. 1991-jun. 1995 (22, nr. 2-26, nr. 1)
J.J. Lof: feb. 1993-jun. 1995 (24, nr. 1-26, nr. 1)
J. Kievit: feb. 1993-jun. 1995 (24, nr. 1-26, nr. 1)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Frontlinie
oi Doorgeven
Autopsie:
DCGK cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-