BNPP

Gereformeerd Schoolverband

Ondertitel:
maandelijks orgaan van het verband
Categorie:
IV
Verschenen:
jan. 1921-sep.1925 (1921, nr. 1-1925, nr. 7)
Eigenaar:
Gereformeerd Schoolverband
Uitgever:
Oosterbaan & Le Cointre, Goes
Drukker:
Oosterbaan & Le Cointre, Goes
Plaats van Uitgave:
Goes
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 1,25 p/j, losse nrs. f 0,15
gratis voor aangesloten scholen, gedelegeerden en begunstigers
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H. Bavinck: jan. 1921-jul. 1921 (1921, nr. 1-1921, nr. 7)
J.C. Wirtz Czn.: jan. 1921-sep. 1925 (1921, nr. 1-1925, nr. 7)
J. v.d. Waals (redactiesecretaris): jan. 1921-sep. 1925 (1921, nr. 1-1925, nr. 7)
T. Hoekstra: jun. 1922-sep. 1925 (1922, nr. 6-1925, nr. 7)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Bijblad van De School met den Bijbel
va De Gereformeerde School, 1925-1941
Autopsie:
BPCO
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-