BNPP

de Gereformeerde School

Ondertitel:
orgaan van het Gereformeerd Schoolverband
8 okt. 1925 (1, nr. 2): weekblad van het Gereformeerd Schoolverband
15 nov. 1930 (1NS, nr. 1):maandblad van het Gereformeerd Schoolverband
Categorie:
IV
Verschenen:
1 okt. 1925-10 okt. 1941 (1, nr. 1-5, nr. 52) en (1NS, nr. 1- 11NS, nr. 12)
Eigenaar:
Gereformeerd Schoolverband
Uitgever:
Jan Haan, Groningen
15 nov. 1930 (1NS, nr. 1): Drukkerij B. Kramer, Amersfoort
10 nov. 1936 (7NS, nr. 1): Dijkstra's Uitgeverij, Zeist
Drukker:
Jan Haan, Groningen
15 nov. 1930 (1NS, nr. 1): Drukkerij B. Kramer, Amersfoort
10 nov. 1936 (7NS, nr. 1): Dijkstra's Uitgeverij, Zeist
Plaats van Uitgave:
Groningen
15 nov. 1930 (1NS, nr. 1): Amersfoort
10 nov. 1936 (7NS, nr. 1): Zeist
Frequentie:
1 x p/w
15 nov. 1930 (1NS, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
V
15 nov. 1930 (1NS, nr. 1): II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 3,00 p/j
buitenland: f 6,00 p/j
15 nov. 1930 (1NS, nr. 1): f 2,00 p/j, bij 5 abonnementen via één schoolbestuur op één adres: f 1,50 p/j per abonnement
voor schoolbesturen en personeel gratis
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
T. Hoekstra: 1 okt. 1925-10 dec. 1935 (1, nr. 1-6NS, nr. 2)
J. v.d. Waals (eindredacteur): 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52) en 15 nov. 1930-10 okt. 1941 (1NS, nr. 1-11NS, nr. 12)
J.C. Wirtz Czn.: 1 okt. 1925-15 feb. 1933 (1, nr. 1-3NS, nr. 4)
J. Mulder: 21 jan. 1926-25 sep. 1930 (1, nr. 17-5, nr. 52)
C. Bouma: 28 jan. 1926-25 sep. 1930 (1, nr. 18-5, nr. 52)
G.J. Bontje: 17 jun. 1926-25 sep. 1930 (1, nr. 38-5, nr. 52)
H. v.d. Elskamp: 17 jun. 1926-25 sep. 1930 (1, nr. 38-5, nr. 52)
W. Derksen: 2 jan. 1930-25 sep. 1930 (5, nr. 14-5, nr. 52)
D. van Dijk: 2 jan.1930-25 sep. 1930 (5, nr. 14-5, nr. 52)
W.E. Gerritsma: 2 jan.1930-25 sep. 1930 (5, nr. 14-5, nr. 52)
J. Minderman: 2 jan.1930-25 sep. 1930 (5, nr. 14-5, nr. 52)
J. Waterink: 2 jan.1930-25 sep. 1930 (5, nr. 14-5, nr. 52) en 10 jan. 1936-10 okt. 1941 (6NS, nr. 3-11NS, nr. 12)
J.A. Wortman: 2 jan.1930-25 sep. 1930 (5, nr. 14-5, nr. 52)
J. Severijn: 15 jul. 1933-10 okt. 1941 (3NS, nr. 9-11NS, nr. 12)
Medewerkers:
J. van Andel: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
G. van Baren: 1 okt. 1925-26 dec. 1929 (1, nr. 1-5, nr. 13)
H.S. Bouma: 1 okt. 1925-26 dec. 1929 (1, nr. 1-5, nr. 13)
J.E. van Buuren: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
P. Deddens: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
A. van Deursen: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
K. Dijk: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
J. van Dijk: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
P.S. Gerbrandy: 1 okt. 1925-26 dec. 1929 (1, nr. 1-5, nr. 13)
A. de Geus: 1 okt. 1925-10 jan. 1929 (1, nr. 1-4, nr. 15)
J. Gispen: 1 okt. 1925- 25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
T.J. Hagen: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
H. Heidinga: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
J. van Herksen: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
G. Ingwersen: 1 okt. 1925-26 dec. 1929 (1, nr. 1-5, nr. 13)
T. v.d. Kooy: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
A. Noordtzij: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
G. Rozendaal: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
W.J.A. Schouten: 1 okt. 1925-26 dec. 1929 (1, nr. 1-5, nr. 13)
K. v.d. Wal: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
A.L.J. Wytzes: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
W. Uittenbogaard: 1 okt. 1925-25 sep. 1930 (1, nr. 1-5, nr. 52)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Gereformeerd Schoolverband
op 15 nov. 1930 wordt De Gereformeerde School een maandblad en begint een nieuwe jaargangtelling, aangeduid met 1NS ev.;
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-