BNPP

de getuigenis van Christus

Ondertitel:
evangelische preken van vele leeraaren der Nederlandsche kerk ten voordeele van het Algemeene Synodale Weduwenfonds en van het Emeritaats-Fonds
Categorie:
III
Verschenen:
1862
Eigenaar:
Nederlandsche Hervormde Kerk: Algemeene Weduwenfonds van Predikanten
Uitgever:
A.L. Scholten, Groningen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Alb. Van Toorenenbergen: 1862
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Evangelische preken
va Getuigenis der Waarheid
Autopsie:
UvA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-