BNPP

Hervormd Zendingsblad

Ondertitel:
maandblad voor de provincie Groningen
sep. 1966 (12, nr. 3): maandblad voor de provincies Groningen en Drenthe (classis Meppel)
Categorie:
III
Verschenen:
mrt. 1955-nov. 1966 (1, nr. 1-12, nr. 5)
Eigenaar:
-
Uitgever:
-
Drukker:
fa. Ploeger en Zonen, Appingedam
Plaats van Uitgave:
Appingedam
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
E
Oplage:
30.000
sep. 1966 (12, nr. 3): 32.000
Prijzen:
gratis
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
P.J. Grondel: mrt. 1955-dec. 1955 (1, nr. 1-1, nr. 8)
J. Wiegers: mrt. 1955-dec. 1957 (1, nr. 1-3, nr. 12)
W. Leegsma (eindredacteur): mrt. 1955-nov. 1966 (1, nr. 1-12, nr. 5)
W. Reizigt: mrt. 1955-okt. 1956 (1, nr. 1-2, nr. 16)
H.C. Nortier: mrt. 1955-nov. 1958 (1, nr. 1-4, nr. 9)
J. Colijn: mrt. 1955-mrt. 1958 (1, nr. 1-4, nr. 3)
H.F. Swart: mrt. 1955- dec. 1955 (1, nr. 1-1, nr. 8)
C. Nortier-Bijleveld: mrt. 1955-nov. 1958 (1, nr. 1-4, nr. 9)
J. Bokma: mei 1955-dec. 1965 (1, nr. 3-11, nr. 9)
H.G. Hubbeling: jan. 1957-dec. 1959 (3, nr. 1-5, nr. 12)
L.J. Huisman: nov. 1958-nov. 1966 (4, nr. 9-12, nr. 5)
J.D. Kila: jan. 1960- dec. 1962 (6, nr. 1-8, nr. 10)
R. Vos: feb. 1960-sep. 1963 (6, nr. 2-9, nr. 7)
G.J. Droppers: sep. 1961-jun. 1963 (7, nr. 7-9, nr. 6)
P. v.d. Veer: sep. 1961-feb. 1965 (7, nr. 7-11, nr. 1)
J. Noordmans: okt. 1963-nov. 1966 (9, nr. 8-12, nr. 5)
H.J. Brinkman: nov. 1963-nov. 1966 (9, nr. 9-12, nr. 5)
J. Mulder-van Hasselt: nov. 1963-jun. 1964 (9, nr. 9-10, nr. 6)
H.J. van Straalen: nov. 1963-feb. 1965 (9, nr. 9-11, nr. 1)
M. Verkade: feb.-nov. 1966 (12, nr. 1-12, nr. 5)
R. Houtsma: sep.1966-nov. 1966 (12, nr. 2-12, nr. 5)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
LDSOW (Collectie HKI) cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-