BNPP

de Kerkelijke Administratie

Ondertitel:
orgaan van de Vereniging van administratieve medewerkers in de Nederlandse Hervormde Kerk
Categorie:
III
Verschenen:
31 jan. 1970-mrt./apr. 1979
Eigenaar:
Vereniging van administratieve medewerkers in de Nederlandse Hervormde Kerk
Uitgever:
Vereniging van administratieve medewerkers in de Nederlandse Hervormde Kerk
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Den Haag
1972: Amsterdam
okt. 1977 (nr. 3/77): Oegstgeest
Frequentie:
2-5 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
jan. 1972: 275 ex.
Prijzen:
leden: gratis
overigen: f 10,00 p/j
1973: f 15,00 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
H.R. Loos: jan. 1972-feb. 1972
redactiecommissie: H.R. Loos: 1972-mrt. 1977
J.D. Boekhout: 1972 -1974
J.W. Hoffenaar: 1972 -mrt./apr. 1979
J.R. Krudop: 1972- 1973
J.M. Otter: 1974-mrt./apr. 1979
M.H. Van: 1974-mrt./apr. 1979
L. de Reus: 1974- apr. 1979
W. Lagendijk: mrt. 1977-mrt./apr. 1979
D.J. Hulstein: dec. 1978-mrt./apr. 1979
E. Pletting: dec. 1978-mrt/apr. 1979
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Kerkelijke administrateur
va Orgaan van de Bond van medewerkers in kerkelijke en daaraan verwante arbeid
Autopsie:
RUU: 31 jan. 1970-mrt./apr. 1979
ontbreekt 1971
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-