BNPP

Het Kouter

Ondertitel:
onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur
Categorie:
II/opinie
Verschenen:
16 jan. 1936-1941 (1, nr. 1-6, nr. 12)
Eigenaar:
-
Uitgever:
NV Van Loghum Slaterus' uitgevers-Maatschappij te Arnhem
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Arnhem
Frequentie:
10 à 11 x p/j
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
R. Baelde: 1936-1941 (1-6)
W. Banning: 1936-1941 (1-6)
J.J.L. Duyvendak: 1936-1941 (1-6)
L.J. van Holk: 1936-1941 (1-6)
P. Minderaa: 1936-1941 (1-6)
J.H. Oort: 1936-1938 (1-3)
G.H. van Senden: 1936-1938 (1-3)
R.F. Beerling: 1939-1941 (4-6)
J. de Graaf: 1939-1941 (4-6)
H.A. Kramers: 1939-1941 (4-6)
E.M. Poortman: 1939-1941 (4-6)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1936 (1, p. 337-452): Dubbelnummer De plaats der intellectuelen in de huidige samenleving.
1936 (1, sep./okt. 1939 p. 281): Dubbelnummer De huidige situatie in Europa.
De dubbelnummers zijn als afzonderlijke uitgave te krijgen
Bibliografische gegevens:
svv Smidse en Barchem Bladen
sgm Algemeen weekblad voor kerk en christendom en va Wending, maandblad voor Evangelie en Cultuur
het blad geeft geen nummering en maand;
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
‘Het Kouter’ in Clavis Foliorum Periodicorum Theologicorum (nr. 119, 211-212, met literatuuropgave)
J.A. de Waal, Het Kouter – onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur, doctoraalscriptie RUL, 2006
Vindplaats:
-