BNPP

Losse Blaadjes over de belangen der Nederlandsch Hervormde Kerk

Ondertitel:
-
Categorie:
III
Verschenen:
1887 (nr. 1-nr.8)
Eigenaar:
-
Uitgever:
F.W. Egeling, Amsterdam
Drukker:
Snelpersdruk Elderman en Berg, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
onregelmatig
Omvang:
I
Formaat:
A
Oplage:
3000 à 4000
Prijzen:
f 0,05 p/nr., f 0,035 per honderd nummers
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H.G. Kleijn: 1887 (nr. 1-nr. 8)
S.D. van Veen: 1887 (nr. 1-nr. 8)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
nr. 1: synodale hiërarchie
nr. 2: kerkgebouwen en pastorieën
nr. 3: terugkeer tot de Dordtsche Kerkorde
nr. 4: het Classikaal bestuur doende wat des Kerkeraads is
nr. 5: afscheiding of geen afscheiding?
nr. 6: de kerkenorde van voor 1816
nr. 7: wie moet in Christus' Kerk gehoorzaamd, de synode of Christus?
nr. 8: het ambt der Gelovigen
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-