BNPP

Maandblad CVO

Ondertitel:
-
Categorie:
IV
Verschenen:
jan. 1949-feb. 1962
Eigenaar:
Vereniging Christelijk Volksonderwijs, Den Haag
Uitgever:
-
Drukker:
dec. 1957: N.V. Drukkerij v/h La Rivière & Voorhoeve, Den Haag
Plaats van Uitgave:
Den Haag
Frequentie:
1 x p/m
jan. 1959: 6 x p/j
Omvang:
II
jan. 1957: I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 2,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
hoofdbestuur en bureau Vereniging CVO, Den Haag: M.A. Evenhuis (secretaris): jan. 1949-feb. 1962
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
dec. 1950: 60 jaar Christelijk Volksonderwijs
Bibliografische gegevens:
vv Maandblad van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs
va CVO
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-