BNPP

Maandschrift voor Christenen ter bevordering van bijbelkennis en Christelijk leven

Ondertitel:
uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam
sep. 1861 (nr. 9)
uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam, ter ondersteuning van het fonds voor weduwen van predikanten in de Nederduitsche, Waalsche en Engelse Gemeenten of hunne minderjarige kinderen
Categorie:
III
Verschenen:
jan. 1860-dec. 1861 (zj, nr.1-zj, nr. 12)
Eigenaar:
-
Uitgever:
J. en J. Mannoury, Firma Ipenbuur en van Seldam, Amsterdam
Drukker:
J. en J. Mannoury, Firma Ipenbuur en van Seldam, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
alle predikanten van de Ringsvergadering van Amsterdam
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv. Maandschrift voor den Beschaafden Stand ter bevordering van bijbelkennis en Christelijk leven
na 1861 niet verder verschenen
van de periodieken die van 1822 tot 1861 uitgegeven werden door de gezamenlijke Amsterdamse hervormde predikanten en kortweg het Maandschrift werden genoemd varieerde de titel. De eerste titel Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand bleef soms op het eerste voorblad gehandhaafd.
de opeenvolgende titels zijn: jan. 1822(deel 1): Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
jan. 1827 (deel 1, nr. 1): Nieuw Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
jan. 1837 (deel 1, nr.1): Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand
jan. 1847 (deel 1, nr. 1): Maandschrift voor den Beschaafden Stand ter Bevordering van Bijbelkennis en Christelijk leven en vanaf jan. 1860: Maandschrift voor Christenen ter Bevordering van Bijbelkennis en Christelijk leven
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-