BNPP

Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand

Ondertitel:
uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam;
Categorie:
III
Verschenen:
jan. 1837-dec. 1846 (deel 1, nr. 1-1846,deel 10, nr. 12)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam
Drukker:
Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
sep. 1846 (deel 10, nr. 9): f 0,50 per nummer
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
in sep. 1846 (deel 10, nr. 9) worden genoemd S.D. de Keizer, I. Prins en H.J. Tol
Medewerkers:
alle predikanten van de Ringsvergadering van Amsterdam
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Nieuw Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
va Maandschrift voor den Beschaafden Stand ter bevordering van bijbelkennis en Christelijk leven
van de periodieken die van 1822 tot 1861 uitgegeven werden door de gezamenlijke Amsterdamse hervormde predikanten en kortweg het Maandschrift werden genoemd varieerde de titel. De eerste titel Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand bleef soms op het eerste voorblad gehandhaafd. De opeenvolgende titels zijn: jan. 1822(deel 1): Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
jan.1827 (deel 1, nr. 1): Nieuw Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
jan. 1837 (deel 1, nr.1): Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand
jan. 1847 (deel 1, nr. 1): Maandschrift voor den Beschaafden Stand ter Bevordering van Bijbelkennis en Christelijk leven en vanaf jan. 1860: Maandschrift voor Christenen ter Bevordering van Bijbelkennis en Christelijk leven
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-