BNPP

Maandschrift voor den Beschaafden Stand ter bevordering van bijbelkennis en Christelijk leven

Ondertitel:
uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam
aug. 1859 (zj, nr. 8): uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam, ter ondersteuning van het fonds voor weduwen van predikanten in de Nederduitsche, Waalsche en Engelse Gemeenten of hunne minderjarige kinderen
Categorie:
III
Verschenen:
jan. 1847-dec. 1859 (deel 1, nr.1-zj, nr. 12)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam
jan. 1856 (zj, nr.1): J. en J. Mannoury, Firma Ipenbuur en van Seldam, Amsterdam
Drukker:
Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam
jan. 1856 (zj. nr. 1): J. en J. Mannoury, Firma Ipenbuur en van Seldam, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
aug. 1859 (nr. 8): f 4,00 p/j
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
alle predikanten van de Ringsvergadering van Amsterdam
vanaf 1852 worden deze met name vermeld: I. Prins
W. Broes
B. ter Haar
H.J. Tol
D.H. Wildschut
H.J. Spijker
W.H. Warnsinck
A.H. ter Hoeven
M. van Meeteren
C.S. Adama van Scheltema
H.J. Schimmel
J.P. Hasebroek
J. Muntendam
H.A.G. Brumund
W.A. Dwars
W. van der Leeuw
J. Brave
R. Posthumus Meyes
A.J. de Bull
W. Moll
G.A. van Limburg Brouwer
E.B. Swalue
hieraan worden toegevoegd vanaf 1855: L.S.P. Meyboom
G.J. Vinke
vanaf 1856: D.J. Mackay
H. Steenberg
vanaf 1857: J.P. Stricker
A. Réville.
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand
va Maandschrift voor Christenen ter bevordering van bijbelkennis en Christelijk leven
van de periodieken die van 1822 tot 1861 uitgegeven werden door de gezamenlijke Amsterdamse hervormde predikanten en kortweg het Maandschrift werden genoemd varieerde de titel. De eerste titel Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand bleef soms op het eerste voorblad gehandhaafd
de opeenvolgende titels zijn: jan. 1822(deel 1): Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
jan.1827 (deel 1, nr. 1): Nieuw Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden Stand
jan. 1837 (deel 1, nr.1): Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand
jan. 1847 (deel 1, nr. 1): Maandschrift voor den Beschaafden Stand ter Bevordering van Bijbelkennis en Christelijk leven en vanaf jan. 1860: Maandschrift voor Christenen ter Bevordering van Bijbelkennis en Christelijk leven
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-