BNPP

Mededelingen ten dienste van het lager onderwijs, uitgegeven door de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel

Ondertitel:
-
Categorie:
IV
Verschenen:
sep. 1957-nov./dec. 1966 (nr. 313-nr. 363)
Eigenaar:
Schoolraad voor de scholen met den Bijbel, Den Haag
Uitgever:
Schoolraad voor de scholen met den Bijbel, Den Haag
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Den Haag
Frequentie:
4 à 8 x p/j
Omvang:
II
jan/feb. 1965 (nr. 358): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor aangesloten verenigingen en schoolbesturen
meerdere exemplaren: f 1,00 p/j
okt. 1960 (nr. 330): losse nummers f 0,75 (nabestelling)
nov./dec. 1963 (nr. 351): f 6,00 p/j (voor niet-leden)
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.J. Hangelbroek (secretaris-penningmeester van de Schoolraad): sep. 1957-nov./ dec. 1966 (nr. 313-nr. 363)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Mededelingen van den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel
va Mededelingen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-