BNPP

Medede(e)lingen van den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel

Ondertitel:
-
Categorie:
IV
Verschenen:
okt. 1919-sep. 1956 (nr. 1-nr. 306)
Eigenaar:
Schoolraad voor de scholen met den Bijbel gevestigd te Voorburg (opgericht 18 mrt 1890)
dec. 1920 (nr. 16): Schoolraad voor de scholen met den Bijbel, Den Haag
Uitgever:
Schoolraad voor de scholen met den Bijbel gevestigd te Voorburg (opgericht 18 mrt 1890)
dec. 1920 (nr. 16): Schoolraad voor de scholen met den Bijbel, Den Haag
Drukker:
Electrische Drukkerij D. van Sijn en Zonen, Rotterdam
okt. 1926 (nr. 86):-
Plaats van Uitgave:
Voorburg
dec. 1920 (nr. 16): Den Haag
Frequentie:
1 x p/m
okt. 1945 (nr. 251): onregelmatig
de nummering loopt wel door
Omvang:
I
jan. 1921 (nr. 4): II
Formaat:
A
okt. 1951 (nr. 276): B
Oplage:
-
Prijzen:
voor aangesloten verenigingen en schoolbesturen eerste exemplaar gratis
abonnement voor meerdere exemplaren: f 1,00 p/ex p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Terpstra (secretaris-penningmeester van de Schoolraad): okt. 1919-jul. 1929 (nr. 1-nr. 120)
J.J. Hangelbroek (secretaris-penningmeester van de Schoolraad): sep. 1929- sep. 1956 (nr. 121-nr. 306)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv de circulaires verschijnend in de periode 1890-1913
niet verschenen in de periode jan. 1942-sep. 1945
va Medede(e)lingen van den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel ten dienste van het lager onderwijs,1956-1957
va Mededelingen ten dienste van het lager onderwijs uitgegeven door de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel, 1957-
Autopsie:
BPCO: okt. 1919-sep. 1956 (nr. 1-nr. 306)
ontbreekt: mei 1924 (nr. 51), aug. 1925 (nr. 72) en feb. 1926 (nr. 78)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-