BNPP

Mededelingen V.H.M.O.

Ondertitel:
orgaan van de bond van verenigingen voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs
Categorie:
IV
Verschenen:
sep. 1962-dec. 1969 (nr. 295-nr. 329)
Eigenaar:
Bond van verenigingen voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, `s-Gravenhage
Uitgever:
Bond van verenigingen voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, `s-Gravenhage
Drukker:
NV Drukkerij van Haeringen, `s-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
`s-Gravenhage
Frequentie:
10 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Mededelingen van de Bond van Verenigingen voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, 1970
oi Inkom
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-