BNPP

Mededelingen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs

Ondertitel:
orgaan van de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel
Categorie:
IV
Verschenen:
jan 1967-jan. 1969 (nr. 364-nr. 375)
Eigenaar:
Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel, Den Haag
Uitgever:
Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel, Den Haag
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Den Haag
Frequentie:
3 à 8 x p/j
Omvang:
III
jan. 1968 (nr. 372): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor aangesloten verenigingen en schoolbesturen
voor niet-leden: f 10,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Mededelingen ten dienste van het lager onderwijs uitgegeven door de Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel
vanaf feb. 1969 niet meer verschenen
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-