BNPP

Moeder

Ondertitel:
practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin
jan. 1942: het `vakblad' voor moeders
mei 1947 (nr. 5): vakblad voor moeders, practisch paedagogisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin
Categorie:
IV
Verschenen:
jan. 1934-dec. 1957 (1, nr. 1-zj, zn)
Eigenaar:
Bureau Maandblad `Moeder', Wageningen
Uitgever:
Bureau Maandblad `Moeder', Wageningen
jan. 1936 (3, nr. 1): NV Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Wageningen
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 4,80 p/j
mrt. 1941: f 5,00 p/j, f 6,30 p/j voor het buitenland
jul. 1946: f 7,80 p/j, België: BFR 175 p/j, overig buitenland: f 9,50 p/j
jan. 1951: f 8,40 p/j, buitenland: f 10,10 p/j
jul. 1957: f 8,40 p/j, België, Indonesië en de Antillen: f 10,00, overig buitenland: f 11,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Waterink: jan. 1934-dec. 1941 en mei 1945-dec. 1957
J. Waterink (algemeen adviseur): jan. 1942-mei 1942
J. Snoep: jan. 1942-mei 1942
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Moeder-Vrouwenpost
niet verschenen in de periode jun. 1942-mei 1945
jaargangen en nummers worden zelden aangegeven
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
J.Hemels/R.Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland, bibliografie, I, 1840-1945, Amsterdam, 1993, 299-301
Vindplaats:
-