BNPP

Het Mosterdzaad

Ondertitel:
maandblad van de Heidenzending der Christelijke Gereformeerde Kerk
jul. 1884: orgaan van de Heidenzending der Christelijke Gereformeerde Kerk
jul. 1892: orgaan van de Heidenzending der Gereformeerde Kerken in Nederland
Categorie:
III
Verschenen:
jan. 1882-dec. 1902
Eigenaar:
Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland
jul. 1892: De Gereformeerde Kerken in Nederland
Uitgever:
D. Donner, Leiden
Drukker:
D. Donner, Leiden
Plaats van Uitgave:
Leiden
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
1884: III
1891: II
Formaat:
A
Oplage:
jul. 1882: ± 7000 ex.
Prijzen:
f 0,03 p/nr. bij de Kerkeraden der Christelijke Gereformeerde Kerken in elke plaats, afzonderlijk: f 0,04 p/nr. franco
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
J.H. Donner (zendingsdirector te Leiden): jan. 1882-dec. 1899
H. Dijkstra: jan. 1900-dec. 1902
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
sgm De Heidenbode
va Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-