BNPP

Naar het licht

Ondertitel:
maandblad ten dienste der Protestants-Christelijke Reclasseringsvereniging, 's-Gravenhage
zd 1958 (26, nr. 1): orgaan van de Protestants-Christelijke Reclasseringsver- eniging, 's-Gravenhage
Categorie:
II
Verschenen:
aug. 1948-zd 1963 (16, nr. 11-31, nr. 3)
Eigenaar:
Protestants Christelijke Reclasseringsvereniging, 's-Gravenhage
Uitgever:
Protestants Christelijke Reclasseringsvereniging, 's-Gravenhage
Drukker:
Leidse Handelsdrukkerij J. Karstens Leiden
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
zd 1958 (26, nr. 1): 1 x p/kw
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
sep. 1953 (21, zn): ± 1600 leden
1960 (28, zn): 7500 leden
Prijzen:
zd 1960 (28, nr. 4): minimum-contributie: f 2,50 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
G.J. Lammers: aug. 1948-zd 1963 (16, nr. 11-31, nr. 3)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
sep. 1953 (21, zn): jubileumnummer PCRV (25 jaar reclasseringswerk)
nov. 1953 (21, zn): herdenkingsrede prof. dr. H. Dooyeweerd i.v.m. 25 jaar PCRV
Bibliografische gegevens:
vv Orgaan fer Protestantsch-Christelijke Recalsseringsvereeniging
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-