BNPP

de Nederlander

Ondertitel:
Nieuwe Utrechtsche Courant (Staatkundig nieuws-, handels- en advertentieblad)
2 jan. 1849 (nr. 114): Nieuwe Utrechtsche Courant (Algemeen staatkundig nieuws-, handels- en advertentieblad)
Categorie:
I
Verschenen:
21 aug. 1848-29 juni 1850 (nr. 1-nr. 572) en 1 juli 1850 - 30 juni 1855 (nr. 1-nr. 1539)
Eigenaar:
1 juli 1850: G. Groen van Prinsterer, H.H. Keuning en J.J. Zeelt
Uitgever:
W.H. van Heijningen, Utrecht
5 okt. 1848 (nr. 40): W.H. van Heijningen, Utrecht en M. Schooneveld & Zoon, Amsterdam
2 juni 1849 (nr. 241): Kemink & Zoon, Utrecht en M. Schooneveld & Zoon, Amsterdam
2 jan. 1851 (nr. 157): Kemink & Zoon, Utrecht, M. Schooneveld & Zoon, Amsterdam en H.C. Susan CHzn, Den Haag;
Drukker:
Kemink en Zoon, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
6 x p/w, 's namiddags circa 14.00 uur en 's avonds 21.00 uur (Beursberichten), na 1 jan. 1849 wordt niets meer vermeld over de avondeditie
Omvang:
VI
Formaat:
C
Oplage:
1851: 350 (cf. Jan van de Plasse, Kroniek van de Nederlandse Dagbladpers, Amsterdam, 1999)
Prijzen:
f 18,00 p/j, buitenland: f 20,00 p/j, losse nummers: f 0,10
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv: Utrechtsche Avondpost
5 okt. 1848 (nr. 40): de courant verschijnt met een uitgave per dag, soms een middag en soms een avond-uitgave
20 dec. 1848 (nr. 105): de middag-uitgave is vervroegd naar 1 uur
2 jan. 1849 (nr. 114): verschijning alleen 's middags
30 juni 1855 (nr. 1539): de redactie van De Heraut meent de leemte die ontstaan zal na het staken van de uitgave van De Nederlander enigszins te kunnen aanvullen onder meer door het aantrekken van voormalige medewerkers van De Nederlander
Autopsie:
UBVU: 1 jul. 1850 - 30 juni 1855 (nr. 1 - nr. 1539)
ontbreekt 28 mrt. 1851(nr. 230), 10 okt. 1853 (nr. 1010)
KB: 21 aug. 1848-29 juni 1850 (nr. 1-nr. 572)
ontbreekt: 26 sep. 1848 (nr. 32), 6 okt. 1848 (nr. 41), 11 okt. 1848 (nr. 45), 30 nov 1848 (nr. 88), 1 dec. 1848 (nr. 89), 19 jan. 1849 (nr. 129), 17 feb. 1849 (nr. 154), 22 feb. 1849 (nr. 158)
Achtergrond:
-
Literatuur:
Groen van Prinsterer: Briefwisseling, dl. 3, blz. 176, 190 en 195
Vindplaats:
-