BNPP

Nederlandsch Zendingstijdschrift

Ondertitel:
uitgegeven door het Comité voor Nederlandsche Zendingsconferentiën (later Zendingsconferenties)
Categorie:
III
Verschenen:
1889-1901 (1, afl.1-12, afl. 1)
Eigenaar:
Comité voor Nederlandsche Zendingsconferentiën (later Zendings-conferenties)
Uitgever:
C.H.E. Breijer, Utrecht
1900 (11, afl. 1): J.M. Bredée, Rotterdam
Drukker:
De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
1895 (7): Stoomsnelpersdrukkerij Koch en Knuttel, Gouda
Plaats van Uitgave:
Utrecht
1900 (11, afl. 1): Rotterdam
Frequentie:
1 x p/2m
Omvang:
IV
1892 (4): V
1898 (10): IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1900 (11, afl. 1): f 3,60 p/j
verder geen vermelding
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
P. van Wijk Jr.: 1889-1901 (1, afl. 1-12, afl. 1)
Medewerkers:
M.A. Adriani: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
W.B. Bergsma: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
H. Bettink: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
L.E. de Blocq van Scheltinga: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
J.R. Callenbach: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
S. Coolsma: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
A. Dijkstra: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
J.W. Gunning: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
F.W.G. Kemmann: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
H.H. Meulenbelt: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
E. Nijland: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
N.D. Schuurmans: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
J.J. van Toorenenbergen: 1900- 1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
L.J. van Wijk: 1900-1900 (11, afl. 1-11, afl. 6)
E.F. Kruyf: 1901 (12, afl. 1)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-