BNPP

Nederlandsche Stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde

Ondertitel:
-
Categorie:
II/opinie
Verschenen:
3 mei 1834-okt. 1838 (dl 1, nr. 1-dl. 6, nr. 12)
Eigenaar:
de redacteuren I. da Costa, H.J. Koenen, A.M.C. van Hall en W. de Clercq
aug. 1838: de redacteuren I. da Costa, H.J. Koenen en W. de Clercq
Uitgever:
G. van Peursem, Amsterdam;
Drukker:
C. Spin, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w
nov. 1835 (dl 4, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
IV
nov. 1835 (dl 4): III
Formaat:
B
Oplage:
juni 1834: 200
Prijzen:
ƒ 2,50 per 12 nummers, fpp ƒ 0,24 extra
okt. 1838 (dl.6, nr. 12): ƒ 4,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
I. da Costa: 3 mei 1834-okt. 1838 (dl 1, nr. 1-dl. 6, nr. 12)
H.J. Koenen: 3 mei 1834-okt. 1838 (dl. 1, nr. 1-dl. 6, nr. 12)
A.M.C. van Hall: 3 mei 1834-aug.1838 (dl. 1, nr. 1-dl. 6, nr. 12)
W. de Clercq: 3 mei 1834-aug. 1836 (dl. 1, nr. 1-z. dl., z. nr.)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Stemmen en Beschouwingen over Godsdienst-, Staat-, Geschied- en Letterkunde
Autopsie:
KB: 3 mei 1834-okt. 1838 (dl 1, nr. 1-dl. 6, nr. 12)
ontbreekt: mei 1835-okt. 1835 (deel 3, nr. 1-deel 3, nr. 26)
particuliere collectie cpl
Achtergrond:
Réveil
Literatuur:
J.C. Rullmann, ‘De politieke leiding onzer christelijke periodieken in de 19e eeuw’, AR Staatkunde, 7, 1933, 253-293
J.C. Rullmann in Stemmen des Tijds, 23, 1934, II, 305-322
J. Kamphuis, Isaac da Costa en de Afscheiding van 1834, Groningen, 1975, pag. 47

O.W. Dubois, Een vriendschap in Réveilkring, Heerenveen, 1997
W.A. de Clercq, Willem de Clercq (1795-1844), Amsterdam, 1999
W. de Koningh, Het aandeel van Willem de Clerq in de Nederlandse Stemmen, scriptie Réveilarchief.
Vindplaats:
-